Działalnością Forum kieruje, wybierany przez członków Zarząd Forum w składzie:
Jarosław Milewski - Przewodniczący
Elżbieta Płoska - członek Zarządu