Od stycznia 2019 roku przy Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej funkcjonuje Forum Skarbników Województwa Podlaskiego, które aktualnie liczy 37 Członków.

Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję Skarbnika. Stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Formuła Forum Skarbników obejmuje cyklicznie jedno spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe w kwartale, z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków. W trakcie spotkań omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące najczęściej spraw związanych bezpośrednio z codzienną pracą Skarbników.

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności działania instytucji Skarbnika, a także prezentowanie opinii Członków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Korzyści z Członkostwa w Forum:

- Spotkania Forum odbywają się stacjonarnie raz w kwartale i mają formę spotkań konsultacyjno-szkoleniowych, prowadzonych przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, a także dyskusji problemowych, uzupełnianych przykładami dobrych praktyk.

- Tematyka spotkań jest konsultowana i dostosowywana do potrzeb Członków Forum - każdy Członek Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które chciałby uczynić tematem kolejnych spotkań.

- Atrakcyjna składka Członkowska 300 zł netto/kwartał + VAT (zwolnienie z VAT nie przysługuje) - w ramach składki Członkowskiej FRDL jako organizator działania Forum, zapewnia kompetentnych trenerów, miejsce spotkań, serwis kawowy, lunch.

- Członek Forum może w swoim zastępstwie wydelegować na spotkanie inną osobę z urzędu.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Skarbników Województwa Podlaskiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Podlaskiego Centrum FRDL.