Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji. Dzięki współpracy w sieci FRDL, Członkowie Forów, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL, mogą również uczestniczyć w krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, projektach, wizytach studyjnych, etc. Ponadto fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców

O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków. Ośrodki FRDL pomagają w organizacji ich działań.


Od stycznia 2019 roku przy Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa Forum Skarbników Województwa Podlaskiego.
Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję skarbnika. Stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Formuła Forum Skarbników obejmuje cyklicznie jedno spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe w kwartale, z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków. W trakcie spotkań omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące najczęściej spraw związanych bezpośrednio z codzienną pracą skarbników.

Odpłatność za uczestnictwo w Forum uzależniona jest od złożonej deklaracji.Do wyboru mają Państwo poniższe warianty:

Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 200,00 zł + VAT na podstawie przesłanej deklaracji;
Niepełne członkostwo wyniesie 390,00 zł (zw. z VAT) za jedno szkolenie.
Istniej możliwość organizacji spotkania dwudniowego wyjazdowego.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Skarbników Województwa Podlaskiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Podlaskiego Centrum FRDL.