Marta Siemieniuk
Dyrektor Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
tel.: 85 732 17 88
email: msiemieniuk@frdl.bialystok.pl


Dział Szkoleń

Małgorzata Korol
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 732 17 88
email: mkorol@frdl.bialystok.pl

Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 30 70 569
email: alipinska@frdl.bialystok.pl

Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 307 01 30
email: wszestowicka@frdl.bialystok.pl

 

Dział Projektów

 

Marlena Dojlidko
Koordynator projektu
tel.: 85 30 70 308
email: mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Iwona Kamińska
Koordynator projektu
tel.: 85 30 70 308
email: ikaminska@frdl.bialystok.pl

Administracja

Ewa Wyrzykowska
Księgowa Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
tel.: 85 307 04 90
email: ewyrzykowska@frdl.bialystok.pl