• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontakt

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum w Białymstoku
ul. Wrocławska 51, 15-644 Białystok, I piętro,
tel.: 85 732 17 88 | fax: 85 732 94 84
email: | frdl-pc@frdl.org.pl
www.frdl.bialystok.pl

Marta Siemieniuk
Dyrektor Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
tel.: 85 732 17 88
email: marta.siemieniuk@frdl.org.pl

 

Dział Szkoleń:

Urszula Romanowicz
Koordynator ds. szkoleń
tel.: 85 307 02 68
email: urszula.romanowicz@frdl.org.pl 

Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 307 05 69 
email: agnieszka.lipinska@frdl.org.pl

Małgorzata Korol
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 732 17 88
email: malgorzata.korol@frdl.org.pl

Beata Podgórska
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 732 17 88
email: beata.podgorska@frdl.org.pl

 

Dział Projektów:

Marlena Dojlidko
Koordynator projektu
tel.: 85 307 02 36
email: marlena.dojlidko@frdl.org.pl 

Iwona Kamińska
Koordynator projektu
tel.: 85 307 01 30
email: iwona.kaminska@frdl.org.pl

Administracja:

Ewa Wyrzykowska
Księgowa Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
tel.: 85 307 04 90
email: ewa.wyrzykowska@frdl.org.pl

Formularz kontaktowy