Kontakt

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum w Białymstoku
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, II piętro,
tel.: 85 732 17 88 | fax: 85 732 94 84
email: | frdl-pc@frdl.bialystok.pl
www.frdl.bialystok.pl

Marta Siemieniuk
Dyrektor Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
tel.: 85 732 17 88
email: msiemieniuk@frdl.bialystok.pl


Dział Szkoleń

Małgorzata Korol
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 732 17 88
email: mkorol@frdl.bialystok.pl

Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 30 70 569
email: alipinska@frdl.bialystok.pl

Monika Rogińska
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 732 17 88
email: mroginska@frdl.bialystok.pl

Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel.: 85 307 01 30
email: wszestowicka@frdl.bialystok.pl

 

Dział Projektów

Marlena Dojlidko
Koordynator projektu
tel.: 85 307 02 36
email: mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Iwona Kamińska
Koordynator projektu
tel.: 85 732 17 88
email: ikaminska@frdl.bialystok.pl

Administracja

Ewa Wyrzykowska
Księgowa Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
tel.: 85 307 04 90
email: ewyrzykowska@frdl.bialystok.pl

Formularz kontaktowy