Głównym celem działania Forum Sekretarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiegoo jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz budowanie profesjonalnej administracji Sekretarzy zrzeszonych w Forum i reprezentowanych przez nich instytucji. To Forum, podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej. Cele działania Forum Sekretarzy Województwa WM to: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska Sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniowa, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego. Dotychczasowa praca forum i zaangażowanie jej członków wskazują, że funkcjonowanie takich lokalnych gremiów ma kapitalne znaczenie dla profesjonalizacji kadry urzędniczej samorządów, a tym samym dla skuteczności działania gmin i powiatów.to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami.