• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Katalog szkoleń
Projekty

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.

SZKOLENIA ON-LINE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę, zaprasza na korzystanie ze szkoleń w formule on-line.

Szkolenia

Zobacz więcej szkoleń

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Komentarze, opinie, analizy

Zobacz więcej komentarzy
SPÓŁKI SPÓŁEK KOMUNALNYCH. NOWE ZAGROŻENIE DLA SMORZĄDÓW
Gospodarka komunalna
W polskim porządku prawnym nie istnieje forma spółki komunalnej. Za taką zwykło się uważać przedsiębiorstwo, którego majątek…
PEŁNY I UPROSZCZONY PLAN URZĄDZANIA LASU – ASPEKTY PRAKTYCZNE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Prawo leśne jest ważną częścią prawa administracyjnego. W istotny sposób reguluje m.in. sytuację prawną właścicieli gruntów…
MIEJSKI PROGRAM DLA EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA. PRZYKŁADY PODEJŚCIA DO SHARING ECONOMY W MIASTACH
URBANISTYKA
Współpraca, współdzielenie zasobów, transfer wiedzy i zasobów, otwartość na innowacje i technologie 4.0 są…
SAMORZĄD LOKALNY W REPUBLICE SŁOWENII
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Samorząd lokalny w Republice Słowenii należy do instytucji ustrojowych o długiej tradycji, sięgającej jeszcze czasów Monarchii…
REFERENDUM I WYBORY Z 2023 R. W POLSCE. PROBLEMY PRAWNE I KONTEKST POLITYCZNY
Aktualne
Za nami wybory do Sejmu, Senatu i referendum. Wszystkie te trzy rodzaje głosowań powszechnych cieszyły się stosunkowo wysokim zainteresowaniem…
INNOWACJE DELIBERATYWNE JAKO ZASILENIE LOKALNEJ DEMOKRACJI: PRZYKŁADY PANELI OBYWATELSKICH Z POLSKI
Rozwój lokalny
Choć panele obywatelskie w Polsce są nowością, to pierwsze doświadczenia samorządy miejskie mają już za sobą. Trzykrotnie wykorzystano tę…
O PRAWIE DO DOBREGO SAMORZĄDU
SPRAWNY URZĄD
  Czy istnieje coś takiego jak prawo do dobrego samorządu?  
KONKURENCJA CZY SOLIDARNOŚĆ? STOSOWANIE I NADUŻYWANIE LOKALNEGO PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WĘGRZECH
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Zgodnie z kategoryzacją lokalnej autonomii podatkowej opracowaną przez OECD, Węgry należą do grupy krajów mających stosunkowo dużą…

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej komentarzy
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego
URBANISTYKA
Szybki rozwój drogownictwa i infrastruktury, a także postęp technologiczny w motoryzacji sprawiają, że coraz większa uwaga…
Wielkie ogólnopolskie ekwiwalentowe sprzątanie
Polecamy
Na przełomie 2023 i 2024 roku wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do zmiany uchwał ekwiwalentowych i podwyższenia dotychczasowych…
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną
Kultura
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od…
O bezpieczeństwie informacji w JST na Kongresie Sekretarzy
Aktualne
Na temat bezpieczeństwie informacji w JST podczas Kongresu mówił dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL Główny problem…
Korzyści z zarządzania projektami ?!
Aktualne
Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma…
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela [art. 75 - art. 76 Karty Nauczyciela]
Oświata
Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność, której podlegają tylko pracownicy objęci przepisami pragmatyk zawodowych. Nauczyciele…
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych: podstawy
Aktualne
W Polsce rozliczanie czasu pracy jest regulowane przez Kodeks pracy oraz inne przepisy dotyczące zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, czasem…
Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego
Aktualne
Nieustająca inflacja, wysokie stopy procentowe i brak stabilności społeczno-gospodarczej sprawia, że coraz większa liczba użytkowników…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
URBANISTYKA
W marcu rząd przyjął i przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,…
Korzyści z Zarządzania Projektami dzięki metodyce PM² Komisji Europejskiej.
Projekty
Korzyści z Zarządzania Projektami. Korzyści z wykorzystania metodyki PM² Komisji Europejskiej. Metodyka PM² to sprawdzona…