• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Katalog szkoleń
Projekty

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.

SZKOLENIA ON-LINE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę, zaprasza na korzystanie ze szkoleń w formule on-line.

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Komentarze, opinie, analizy

Zobacz więcej komentarzy
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA TRANSPARENTNOŚCI FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SPRAWNY URZĄD
Zastanawiając się nad przyszłością wykorzystania nowych technologii w obszarze udostępniania informacji publicznej i - szerzej -…
SAMORZĄD LOKALNY I REGIONALNY W REPUBLICE PORTUGALII
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Republika Portugalii stanowi przykład państwa, w którym procesy decentralizacyjne rozpoczęły się późno, bo dopiero po Rewolucji…
KAMPANIE LOKALNE 2.0. POTENCJAŁ STRATEGII KOMUNIKACYJNYCH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH NA TIKTOKU
PROMOCJA
Głęboka mediatyzacja życia sprawia, że platformy takie jak Instagram, TikTok, X czy Facebook stają się nie tylko miejscem osobistych relacji czy…
Małgorzata Kern: Trudno o dobrą definicje budowli - a czasu jest mało
Kongres Skarbników
Już ponad 13 lat minęło od momentu, gdy Trybunał Konstytucyjny wydał niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego rozstrzygnięcie odnoszące…
CZY PENALIZACJA KORUPCJI WYBORCZEJ MA SENS? ROZWAŻANIA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI
WYBORY SAMORZĄDOWE
Korupcja wyborcza nie jest tożsama ani z „korupcją polityczną”, ani z „korupcją na urzędzie”. Istota korupcji…
dr Hanna Kmieciak: Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych w praktyce
Kongres Skarbników
Czy wprowadzane zmiany w przepisach to dobry kierunek? – rozmawiamy z wybitnym ekspertem w dziedzinie…
PRZEJŚCIE MIGRACYJNE W POLSKICH MIASTACH. SZANSE I WYZWANIA
Aktualne
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby obcokrajowców osiedlających się w polskich miastach. Pod wieloma względami…
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU PUBLIKACJI OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM ORAZ PRZEDMIOTU TYCH OŚWIADCZEŃ (WYKAZ MANKAMENTÓW PRAWNYCH)
Polecamy
Kończy się kadencja władz samorządu terytorialnego i w związku z tym niebawem przyjdzie czas składania oświadczeń…

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej komentarzy
Zdobycie mandatu w wyborach samorządowych – zagadnienia prawne
WYBORY SAMORZĄDOWE
Udział w wyborach samorządowych wymaga zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty prawne związane…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - czy upraszcza procedury planistyczne w gminach?
URBANISTYKA
Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stała się faktem. 24 września 2023r. weszły w życie…
Co z tym naruszeniem – wskazówki dla IODO
Dane osobowe
Wszyscy wiemy jak ważne jest, aby instytucje stosowały środki ostrożności i systematycznie monitorowały swoje systemy, tak by minimalizować…
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego
URBANISTYKA
Szybki rozwój drogownictwa i infrastruktury, a także postęp technologiczny w motoryzacji sprawiają, że coraz większa uwaga…
Wielkie ogólnopolskie ekwiwalentowe sprzątanie
Polecamy
Na przełomie 2023 i 2024 roku wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do zmiany uchwał ekwiwalentowych i podwyższenia dotychczasowych…
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną
Kultura
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od…
O bezpieczeństwie informacji w JST na Kongresie Sekretarzy
Aktualne
Na temat bezpieczeństwie informacji w JST podczas Kongresu mówił dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL Główny problem…
Korzyści z zarządzania projektami ?!
Aktualne
Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma…
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela [art. 75 - art. 76 Karty Nauczyciela]
Oświata
Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność, której podlegają tylko pracownicy objęci przepisami pragmatyk zawodowych. Nauczyciele…
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych: podstawy
Aktualne
W Polsce rozliczanie czasu pracy jest regulowane przez Kodeks pracy oraz inne przepisy dotyczące zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, czasem…