• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Katalog szkoleń
Projekty

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.

SZKOLENIA ON-LINE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę, zaprasza na korzystanie ze szkoleń w formule on-line.

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Komentarze, opinie, analizy

Zobacz więcej komentarzy
RAPORT W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU ŚWIATŁEM W GMINIE
URBANISTYKA
Pomimo, że sztuczne światło jest uznawane za jedno z największych dobrodziejstw naszej cywilizacji, które niewątpliwie przyczyniło się do…
MYŚLENIE PYTANIAMI JAKO METODOLOGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W USTAWIE PZP
SPRAWNY URZĄD
"Myślenie pytaniami" to coraz bardziej popularna technika, która polega na zadawaniu pytań w celu poszukiwania informacji…
MEDIA SAMORZĄDOWE. PATOLOGIA POD OCHRONĄ
Aktualne
W 2021 roku w Polsce wydawano 728 tytułów lokalnych i 868 tytułów lokalnych urzędowych, Liczba tytułów lokalnych…
MODEL SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REPUBLICE LITEWSKIEJ – GENEZA I ROZWÓJ
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Samorząd terytorialny w Republice Litewskiej przechodził w ostatnich latach dynamiczne przemiany, doświadczając zarówno szerszych…
JAK DZIAŁAJĄ EKOSYSTEMY, A JAK DZIAŁA SYSTEM ENERGETYCZNY
Aktualne
Ekologia jest słowem, które zrobiło niezwykłą karierę. Dla niektórych oznacza wszystko co najlepsze, jest wyrazem troski…
MECHANIZMY WYŁANIANIA I SELEKCJI KANDYDATÓW NA RADNYCH W POLSCE
Aktualne
Jak wyłaniani są w Polsce kandydaci na radnych? W wyborach samorządowych z 2018 r. na wszystkich trzech szczeblach zarejestrowano…
WYBORY WŁADZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. ORDYNACJA WYBORCZA
Aktualne
Jakie jest uzasadnienie utrzymywania w samorządzie dwóch ordynacji wyborczych, proporcjonalnej i większościowej? Czy jest to…
WŁADZE KOMBINOWANE W ANGLII - NOWOCZESNY MODEL ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM ZADAŃ PUBLICZNYCH
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Specyfika współczesności w dobie globalizacji wyraża się w sposób szczególny w dynamice, wielokierunkowości,…

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej komentarzy
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
URBANISTYKA
W marcu rząd przyjął i przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,…
Korzyści z Zarządzania Projektami dzięki metodyce PM² Komisji Europejskiej.
Projekty
Korzyści z Zarządzania Projektami. Korzyści z wykorzystania metodyki PM² Komisji Europejskiej. Metodyka PM² to sprawdzona…
Jak przygotować JST na wdrożenie faktury ustrukturyzowanej?
Finanse i rachunkowość
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązek wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych dla czynnych…
Elastyczna organizacja pracy także dla pracownika sektora oświaty?
Kadry i płace
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance) wymusiła wprowadzenie zmian w kodeksie pracy, a także…
10 x Dlaczego … warto Zarządzać Projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej — klon
Projekty
PM² jest metodyką zarządzania projektami opracowaną i rozwijaną przez Komisję Europejską. Jest ona skalowalna i elastyczna, co…
Zasady tworzenia i funkcjonowania rad seniorów
Rozwój lokalny
Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski wynosi ponad 25% i cały czas rośnie. Jednym z filarów zadań…
Aktualne problemy dotyczące zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Aktualne
I. Czy alkohol jest czymś złym? Sam w sobie raczej nie. Złe są jednak zachowania człowieka, związane z alkoholem, takie jak pijaństwo,…
Metodyka Komisji Europejskiej PM²
Rozwój lokalny
Metodyka Komisji Europejskiej PM² jest odpowiedzią na wyzwanie skutecznego zarządzaniem projektami w samorządzie! Oficjalna metodyka…
Rozliczenie ciepła i ciepłej wody w budynkach wielolokalowych
Aktualne
Co roku wraz ze zbliżającym się tzw. „sezonem grzewczym” powraca problematyka rozliczenia ciepła i ciepłej wody w budynkach…
Wyzwania współczesnego menedżera
Kadry i płace
Świat zmienności, niepewności, chaos to dzisiejsza codzienność, w której nie jeden menedżer musi funkcjonować wraz ze swoim zespołem.…