• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najbliższe spotkanie

Szanowni Państwo

Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

 

Tematem spotkania będą 2 istotne kwestie:

 • Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne.

Prezentację o Funduszu Dostępności przedstawi: Paweł Staniaszczyk, Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Specjalista ds. analiz finansowych.

 • Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w jsfp? Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Tylutka- Gelio, trener, ekspert z zakresu wdrażania dostępności, wyposażony w wiedzę i cenne doświadczenie, poparte bezpośrednią współpracą z jednostkami oraz wieloletnią pracą jako psycholog, mediator.

Podczas spotkania uczestnicy nabędą umiejętności przydatne w codziennej pracy Koordynatora, związane ze skutecznym komunikowaniem potrzeb dotyczących zapewniania dostępności przez jednostkę, wzmocnieniem kompetencji z zakresu negocjacji czy dialogu, wspierającym rozmowy o/i na rzecz dostępności w jednostce oraz zdobędą wiedzę w zakresie możliwości aplikowania o środki z Funduszu Dostępności.

Forumowicze poznają techniki, metody oraz korzyści, płynące z wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu CSR przez jednostki sektora finansów publicznych, dowiedzą się jak je zastosować by zarazić ideą dostępności szersze grono odbiorców.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 17 maja 2023 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową: alipinska@frdl.bialystok.pl

Zgłoszonym uczestnikom,  prześlemy w dniu 17 maja 2023 r. link do webinarium.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Agnieszka Lipińska

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum

 

 

Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

19 maja 2023 r.

 

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie majowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

 Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.40- – 10.20   Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne.

 Prowadzący: Paweł Staniaszczyk, Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Specjalista ds. analiz finansowych.

Cele i korzyści z udziału w spotkaniu:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania do projektów, służących poprawie na rzecz dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych.

10.30- – 13.30  Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w jsfp. Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

 Prowadząca: Agnieszka Tylutka- Gelio

 Cele i korzyści z udziału w spotkaniu:

 • Zdobycie i doskonalenie kompetencji przydatnych w pełnieniu funkcji Koordynatora do spraw dostępności w urzędzie.
 • Nabycie wiedzy z zakresu skutecznego komunikowania o potrzebach dotyczących zapewniania dostępności przez jednostkę.
 • Rozwój umiejętności przydatnych w rozmowach i działaniach, służących efektywnej pracy w zakresie wdrażania ustaw o zapewnieniu dostępności.
 • Poznanie technik skutecznej komunikacji, przydatnej m. in. do propagowania idei dostępności.
 • Wskazanie, jak prawidłowo rozmawiać o dostępności z przełożonym, współpracownikami w jednostce, by zwrócić uwagę na kwestie problemowe i konsekwencje, wynikające z nieprzestrzegania przepisów i niewdrożenia procedur.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

09.40 – 10.20 Cześć I spotkania

 Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne.

 Prowadzący: Paweł Staniaszczyk, Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Specjalista ds. analiz finansowych.

10.20 – 10.30 Przerwa kawowa.

 

10.30 – 13.30 Część II spotkania

Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w jsfp. Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

 1. Czym jest dostępność?
 2. Koordynator ds. dostępności jako punkt kontaktowy w jednostce:
 • Rola Koordynatora we wzmacnianiu dostępności w otoczeniu.
 • Konsekwencje i znaczenie realizowania zadań dotyczących zapewniania dostępności.
 1. Rozumienie osób ze szczególnymi potrzebami, jako wyraz społecznej empatii przez Koordynatora. Jak przekonywać otoczenie o ważności zapewniania dostępności w jednostce?
 2. Jak efektywnie rozmawiać o dostępności z przełożonymi, współpracownikami? Na co zwracać uwagę? Czego unikać?
 3. Narzędzia, metody oraz korzyści we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, także w jednostkach sektora finansów publicznych.
 4. Jak skutecznie komunikować:
 • Cykl deminga,
 • Skuteczna komunikacja z otoczeniem,
 • Negocjacje,
 • Dialog społeczny,
 • Inne formy sprawnej współpracy i współdziałania z otoczeniem na rzecz poprawy dostępności.
 1. Akty prawne, obowiązki, konsekwencje, wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności jako element w rozmowach o dostępności w jednostce.
 2. Pytania i odpowiedzi.

 

Prowadząca: Agnieszka Tylutka- Gelio, Psycholog, trener, specjalista z zakresu m. in. komunikacji personalnej, budowania i współpracy z zespołem, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, a także zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wieloletni mediator, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów, projektów miękkich dotyczących zwalczania nierówności, wykluczenia społecznego. W swojej codziennej pracy ma kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych, zrealizowała wiele szkoleń z zakresu dostępności, w tym dotyczącej obszaru informacyjno- komunikacyjnego.

 

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie i program
Plik: FORUM_Koordynatorow_19_05_zaproszenie_forum_i_program_F.pdf
Rozmiar pliku:
pobierz plik

Kontakt

Agnieszka Lipińska