• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najbliższe spotkanie

Szanowni Państwo

Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się online 1 marca 2024 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Tematem spotkania będzie: Monitorowanie wdrażania dostępności. Audyty, narzędzia, praktyczne rozwiązania.

Spotkanie będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. Uczestnicy zapoznają się z różnymi case study – przykładami rozwiązań, likwidujących bariery, praktycznymi i najlepszymi rozwiązaniami. Przeanalizujemy również zagadnienia z zakresu dostępności. Podsumujemy: dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową – wczoraj i dziś. Istotnym elementem spotkania będzie warsztat dotyczący samodzielnego prowadzenia audytów dostępności w urzędzie oraz tworzenia, weryfikowania i wdrażania planów na rzecz podniesienia dostępności w jednostce. Dzięki zdobytej wiedzy koordynatorzy będą mogli samodzielnie i na bieżąco przeprowadzać bazowe audyty oraz analizy barier, pojawiających się w ich jednostkach.

Ekspertką prowadzącą spotkanie będzie:

Agata Spała-Zakrzewska - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Audytorka dostępności i kierowniczka zespołu audytowego w projekcie „Dostępność + dla Zdrowia”. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Ekspertka merytoryczna i współautorka standardów dostępności i publikacji z zakresu dostępności. Autorka koncepcji I materiałów szkoleniowych w projektach edukacyjnych dla koordynatorów ds. dostępności (KPRM, MS, ZUS). Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 27 lutego 2024 r.

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 28 lutego 2024 r. link do webinarium.

 

Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 1 marca 2024 r.

 

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

 

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie marcowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

 Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum.

 

09.40- – 13.30  Monitorowanie wdrażania dostępności. Audyty, narzędzia, praktyczne rozwiązania.

Przeanalizujemy zagadnienia z zakresu dostępności. Podsumujemy: dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową – wczoraj i dziś. Istotnym elementem szkolenia będzie warsztat dotyczący samodzielnego prowadzenia audytów dostępności w urzędzie oraz tworzenia, weryfikowania i wdrażania planów na rzecz podniesienia dostępności w jednostce, a dzięki zdobytej wiedzy koordynatorzy będą mogli samodzielnie i na bieżąco przeprowadzać bazowe audyty oraz analizy barier pojawiających się w ich jednostkach. Spotkanie będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy.

 

 • Co za nami, co przed nami? Omówienie zmian w zakresie wdrażania dostępności.
 • Przyszłe projekty związane z zapewnieniem dostępności.
 • Bariery i ich likwidacja – case study, rozwiązania, dobre praktyki.
 • Autoanaliza dostępności.
 • Wypracowane standardy dostępności.
 • Samobadanie dostępności – narzędzia do wykorzystania.
 • Raport z audytu wraz z rekomendacjami.
 • Dostępność w planach zwiększania dostępności.
 • Monitoring i wdrażanie dostępności.
 • Współpraca koordynatora z innymi osobami w urzędzie.
 • Mentoring i szkolenia ważne dla koordynatorów ds. dostępności.
 • Finansowanie dostępności.
 • Projekty i źródła finansowania rozwiązań dostępnościowych.
 • Podsumowanie.

 Agata Spała-Zakrzewska - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Audytorka dostępności I kierowniczka zespołu audytowego w projekcie „Dostępność + dla Zdrowia”. Prowadzi szkolenia I doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Ekspertka merytoryczna I współautorka standardów dostępności i publikacji z zakresu dostępności. Autorka koncepcji I materiałów szkoleniowych w projektach edukacyjnych dla koordynatorów ds. dostępności (KPRM, MS, ZUS). Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

11.40- – 11.55  Przerwa kawowa.

Pliki do pobrania

Zaproszenie i program
Plik: 01_03_Forum_Koordynatorow_zaproszenie.pdf
Rozmiar pliku:
pobierz plik

Kontakt

Agnieszka Lipińska