Najbliższe spotkanie

Szanowni Państwo 
Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna, które zaplanowane jest 17 września 2021 r. w godzinach 9.30 – 13.30 .
Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostaną zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r. :
• zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
• zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.
Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 14 września 2021 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową frdl-pc@frdl.bialystok.pl.
Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 15 września link do webinarium.

Serdecznie zapraszamy do udziału!