VI KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY

Przed nami nami VI edycja najważniejszego wydarzenia dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, na które już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy.

VI Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się 19 – 20 października 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym współorganizatorem Kongresu jest Krajowa Rada Forów Sekretarzy działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

O KONGRESIE

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują dlatego poruszana podczas Kongresu tematyka jest tak ważna dla wszystkich samorządów. W wydarzeniu wezmą udział również inni specjaliści związani z samorządem terytorialnym.

O PROGRAMIE

W programie wydarzenia znajdziecie Państwo tematy związane nie tylko z zarządzaniem jednostką, ale również zagadnienia rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjami przyszłości w zmieniającym się środowisku zewnętrznym:

  • Omówimy tematy związane z informatyzacją i cyfryzacją urzędu oraz cyberbezpieczeńtwem.
  • Przeanalizujemy zmiany prawne i nowości legislacyjne: digitalizacja, rejestry umów, zgłaszanie naruszeń prawa.
  • Podsumujemy doświadczenia ostatnich lat i nowe wyzwania, z jakimi zmierza się samorząd.
  • Zastanowimy się nad przyszłością samorządu i jego rozwojem – promocją, rozwojem metropolii i miast przyszłości.
  • Nie zabraknie tematu związanego z tematyką działalności uchwałodawczej jst.

GOŚCIE, EKSPERCI 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki. Patronat Honorowy Merytoryczny nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wśród Patronów Merytorycznych wydarzenia są Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Giełda Papierów Wartościowych. Wśród patronów środowiskowych Kongresu są Związki Samorządowe: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Województw RP – Polskie Regiony, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.

W ostatniej edycji wydarzenia udział wzięło blisko 400 osób, przede wszystkim Sekretarzy JST z całej Polski. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Sekretarzom! Prosimy o rezerwację terminu.

Więcej informacji już wkrótce na stronie: https://kongressekretarzy.pl/ 

Do zobaczenia w październiku w Warszawie!