Forum Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego (FPSWP) zostało zawiązane w 2003 r. z inicjatywy Podlaskiego Centrum FRDL i jest jednostką konsultacyjno – samokształceniową, autonomiczną, nieposiadającą osobowości prawnej. Aktualnie liczy 24 Członków.

Forum Pomocy Społecznej cieszy się zainteresowaniem, ponieważ daje możliwość aktywnego, wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń i informacji, która obecnie jest najcenniejszym zasobem. Członkami Forów są osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na rozwoju i profesjonalnej pracy.

Członkami Forum są pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujący się zawodowo działaniami na rzecz pomocy społecznej, którzy spotykają się raz na kwartał w celu podniesienia wiedzy, wymiany doświadczeń, podniesienia poziomu oraz doskonalenia sprawności funkcjonowania pomocy społecznej w gminie.

 

Korzyści z uczestnictwa Forum Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego:

  • usługa szkoleniowa w atrakcyjnej cenie - realizowana podczas każdego spotkania Forum - Członkowie Forum spotykają się na jednodniowych szkoleniach 4 razy w roku (raz na kwartał), z czego 1 spotkanie realizowane jest stacjonarnie, 3 on-line;
  • tematyka szkoleń - odzwierciedla potrzeby Członków - każdy Uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które chciałby uczynić tematem kolejnych spotkań;
  • FRDL jako organizator działania Forum, zapewnia miejsce spotkań, serwis kawowy, lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych) oraz kompetentnych trenerów;
  • możliwość zdobycia nowych informacji dotyczących problematyki pomocy społecznej;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Forum;
  • wsparcie merytoryczne;
  • poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
 

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Forum i włączenia się w jego prace.