Pracami Forum kieruje Zarząd wybierany na 4-letnią kadencję.

Obecnie w jego skład wchodzą:
Pani Anna Szkoda - Przewodnicząca Zarządu, Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski
Pani Beata Delnicka - Skarbnik Gminy Sejny,
Pani Jolanta Gorzoch - Skarbnik Miejski Goniądza,
Pan Andrzej Waszczeniuk - Skarbnik Gminy Korycin,
Pani Monika Zorczykowska - Skarbnik Gminy Grajewo.