Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję Skarbnika. Stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Formuła Forum Skarbników obejmuje cyklicznie jedno spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe w kwartale, z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków. W trakcie spotkań omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące najczęściej spraw związanych bezpośrednio z codzienną pracą Skarbników.

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności działania instytucji Skarbnika, a także prezentowanie opinii Członków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Skarbników Województwa Warmińsko - Mazurskiego, proszony jest o wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Podlaskiego Centrum FRDL na adres aszewko@frdl.bialystok.pl