Od lutego 2020 roku przy Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa Forum Skarbników Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję Skarbnika. Stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

 Formuła Forum Skarbników obejmuje cyklicznie jedno spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe w kwartale, z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków. W trakcie spotkań omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące najczęściej spraw związanych bezpośrednio z codzienną pracą skarbników.

 Formuła Forum Skarbników obejmuje cykliczne jedno spotkanie w kwartale, odpłatność za uczestnictwo w Forum uzależniona jest od złożonej deklaracji w zależności od poniższych wariantów:
*Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 250,00 zł +VAT na podstawie umowy podpisanej z FRDL;
*Odpłatność osoby niezrzeszonej wyniesie 390,00 zł (zw. z VAT) za jedno szkolenie;