Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Skarbników Województwa Podlaskiego proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statusie Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

• pocztą na adres: FRDL Podlaskie Centrum w Białymstoku ul. Wrocławska 51, 15-644 Białystok
• lub na adres poczty elektronicznej:  frdl-pc@frdl.bialystok.pl