Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Skarbników Województwa Podlaskiego proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statusie Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

• pocztą na adres: FRDL Podlaskie Centrum w Białymstoku ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok,
• lub na adres poczty elektronicznej: jbazydlo@frdl.bialystok.pl lub frdl-pc@frdl.bialystok.pl