Szanowni Państwo Sekretarze Miast, Gmin i Powiatów

województwa warmińsko-mazurskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowym Forum Sekretarzy województwa warmińsko-mazurskiego, które się odbędzie w dniach: 15-16.06.2023 r.  w Hotelu Nidzkim***  ul. Nadbrzeżna 1, 12-220 Ruciane-Nida

Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem wynosi 995 zł netto/brutto.

Dzień 1-szy: 15.06.2023 r.

Temat: Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej

Prowadzący: Arkadiusz Stawczyk

17.00-18.00 Rejs statkiem pasażerskim na Jezioro Nidzkie

 

Dzień 2-gi: 16.06.2023 r.

Temat: Skarga, wniosek, petycja a dostęp do informacji publicznej.

Prowadzący: dr Marcin Adamczyk

 

 

Informacje organizacyjne

Dzień I - 15.06.2023 r.

10.00-12.00- zakwaterowanie i rejestracja uczestników. Nocleg w pokojach dwuosobowych.

12.00-16.30- szkolenie

14.00- obiad

19.00- kolacja

17.00-18.00 Rejs statkiem pasażerskim na Jezioro Nidzkie

 

Dzień II- 16.06.2023 r.

8.00-9.00- śniadanie

9.00-13.00- szkolenie

13.00- obiad, wykwaterowanie i zakończenia spotkania.

 

Dzień 1-szy: 15.06.2023 r.

Temat: Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej

Prowadzący: Arkadiusz Stawczyk

PROGRAM

 1. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
 2. Obowiązki jednostek publicznych w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 3. Czy człowiek może być najsilniejszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa?
 4. Aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni.
 5. Phishing i Ransomware jako największe zagrożenia dla organizacji.
 6. Dezinformacja i fake newsy - skuteczna broń na froncie wojny informacyjnej.
 7. Kradzieże i wyłudzenia informacji w administracji – przykłady.
 8. Bezpieczna praca zdalna – dobre praktyki.
 9. Proste i skuteczne metody codziennej ochrony informacji w urzędzie.
 10. Czy można żyć bez pendrive’a?
 11. Jak tworzyć silne hasła i jak zapamiętać ponad 150 haseł?
 12. Jak odróżnić fałszywą korespondencję e-mail przychodzącą do urzędu od prawidłowej ważnej dla urzędu?
 13. Jak sprawdzić czy otrzymany link jest bezpieczny?
 14. Pytania/Odpowiedzi.

Prowdzący: Arkadiusz Stawczyk - Trener, doradca i kierownik projektów. Specjalista  w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i cyberzagrożeń. Audytor wiodący ISO/IEC 27001:2017 oraz egzaminator ECDL. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Prowadzi szkolenia oraz konsultacje w firmach i administracji m.in. z zakresu ochrony informacji (tworzenie polityk i procedur bezpieczeństwa) i cyberbezpieczeństwa.

 

Dzień 2-gi: 16.06.2023 r.

Temat: Skarga, wniosek, petycja a dostęp do informacji publicznej.

Prowadzący: dr Marcin Adamczyk

Cele i korzyści Forum :

 • Przybliżenie cech charakterystycznych dla poszczególnych instytucji prawnych jakie w kontakcie z organem przewidział ustawodawca, a które z uwagi na swój zbliżony charakter wywołują liczne problemy już na etapie interpretacji wpływającego pisma.
 • Nabycie umiejętności rozróżniania poszczególnych instytucji, tak aby móc zastosować prawidłowe kroki prawne pozwalające na rozpatrzenia pisma zgodnie z prawem.
 • Kompleksowe omówienie zagadnienia z zakresu przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na wpływające do organu petycje, skargi i wnioski.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości z zakresu skarg, wniosków i petycji.

 

 1. Wspólny rodowód instytucji skargi, wniosku, petycji i problemy z tego wynikające.
 2. Czy skarga, wniosek, petycja, wniosek i udostępnienie informacji publicznej - jest podaniem w rozumieniu art. 63 § 1 k.p.a.?
 3. Nowa zasada pisemności a zasady wnoszenia skargi, wniosku, petycji, wniosku o dostęp do informacji publicznej.
 4. Jak rozróżnić skargę od wniosku, od petycji?
 • Właściwość rzeczowa organów właściwych.
 • Cechy charakterystyczne każdej z instytucji.
 1. Postępowanie wyjaśniające w sprawie skarg i wniosków. Kiedy prowadzić?
 2. Problematyka terminów rozpatrzenia poszczególnych pism.
 3. Najczęstsze błędy występujące w praktyce przy rozpatrywaniu skarg i wniosków?
 • Check lista do zweryfikowania w swojej jednostce.
 1. Art. 63 a art. 61 Konstytucji – wzajemne zależności.
 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
 • Elementy formalne (czy w ogóle są?)
 • Czy można składać zwykłym mailem?
 • Kiedy musi być podpisany zgodnie z wymaganiami k.p.a.?
 • Pierwsze kroki po wpłynięciu wniosku.
 • Wniosek a „spam”.
 • Wniosek o udostępnienie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 • Przekazywanie wniosku w trybie art. 65 k.p.a.
 1. BIP a u.d.i.p. – co powinno być na BIPie?
 • Check lista do sprawdzenia.
 1. Sposoby załatwienia wniosku w trybie u.d.i.p. – uwagi praktyczne.

 

Prowadzący: dr Marcin Adamczyk, doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO  w latach 2005/2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.