Szanowni Państwo Sekretarze

Miast, Gmin i Powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowym Forum Sekretarzy województwa warmińsko-mazurskiego, które się odbędzie  w dniach:

 17-18 listopada 2022  r. w Mazurski Raj - Hotel*** Marina&SPA

Piaski 5, 12-220 Ruciane Nida

https://www.mazurskiraj.pl/

Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem wynosi 990 zł netto/brutto.

Dzień 1-szy: 17.11.2022 r.

Temat: Kontrola zarządcza w świetle ustaleń służb kontroli. Rola i odpowiedzialność Sekretarza.

Prowadzący: Agata Kumpiałowska

 

Dzień 2-gi: 18.11.2022 r.

Temat: Nowy zakres dokumentacji pracowniczej, postanowień w regulaminach (procedurach i politykach) w następstwie projektowanych zmian w Kodeksie pracy.

Praktyczne zastosowanie wewnętrznych procedur antymobbingowych. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu.

Prowadzący: Janusz Białek

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

  • na adres mailowy: alipinska@frdl.bialystok.pl

W sprawach szczegółowych i organizacyjnych dotyczących szkolenia – prosimy kontaktować się  z Agnieszką Lipińską, tel. 85 732 17 88