Szanowni Państwo Sekretarze Miast, Gmin i Powiatów

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowym Forum Sekretarzy województwa warmińsko-mazurskiego, które się odbędzie 

w dniach: 20-21.06.2024 r. (czwartek - piątek).

 

Miejsce szkolenia:

Hotel Mrągowo Resort & SPA
ul. Giżycka 6,
11-700 Mrągowo
https://mragoworesort.pl/

Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem wynosi 1 199 zł netto/brutto.
opcjonalnie: dopłata do pokoju jednoosobowego + 100 zł .

Dzień 1-szy: 20.06.2024 r.

Temat: E-doręczenia. Usługa bezpiecznych i wygodnych przesyłek w administracji samorządowej
Prowadzący: Marcin Adamczyk


Dzień 2-gi: 21.06.2024 r.

Temat: Sztuczna inteligencja w samorządzie. Jak samorząd wykorzystuje dostępne narzędzia i jakie są możliwości zastosowania
Prowadzący: Krzysztof Sługocki


Informacje organizacyjne:

szkolenie odbędzie się w dniach: 20-21.06.2024 r. 

Miejsce szkolenia:

Hotel Mrągowo Resort & SPA
ul. Giżycka 6,
11-700 Mrągowo
https://mragoworesort.pl/


Dzień I – 20.06.2024 r.
10.00-12.00- zakwaterowanie i rejestracja uczestników. Nocleg w pokojach dwuosobowych.
12.00-17.00- szkolenie
14.00- obiad
19.00- kolacja

Dzień II- 21.06.2024 r.
8.00-9.00- śniadanie
9.00-13.00- szkolenie
13.00- obiad, wykwaterowanie i zakończenia spotkania.


Prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa do 10.06.2024 r.
na adres mailowy: malgorzata.korol@frdl.org.pl lub frdl-pc@frdl.org.pl

 


Dzień 1-szy: 20.06.2024 r.

Temat: E-doręczenia. Usługa bezpiecznych i wygodnych przesyłek w administracji samorządowej

 

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Zmiany prawa zmuszają każdy organ administracji publicznej do stosowania nowych zasad doręczeń opartych o doręczenie elektroniczne. Brak umiejętności i brak wiedzy w tym zakresie, skutkować będzie paraliżem jednostki z uwagi na brak wejścia w życie wszelkich pism z uwagi na błędne doręczenie. Szkolnie jest konieczne dla wszystkich pracowników administracji publicznej, nastawione jest na praktyczne zagadnienia i umiejętności niezbędne w pracy każdego urzędnika.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie. Geneza E-administracji i bezpieczeństwo E-administracji.  Ustawa o doręczeniach.
a) od kiedy JST musi posiadać adres do doręczeń elektronicznych?
b) jak długi będzie okres przejściowy i jakie będą zasady doręczania korespondencji w jego trakcie? 
c) e-doręczenia – zasady doręczeń i ich skutki;
d) rejestrowane doręczenie elektroniczne a publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
e) baza adresów elektronicznych (dane przetwarzane w bazie, skutki wpisu do bazy adresów elektronicznych);
f) nowe usługi (rodzaje) doręczeń: publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa;
g) doręczenia elektroniczne z EZD i bez – jak przygotować organ do e-doręczeń?
2. Definicje i skutki prawne rozumienia dokumentu elektronicznego:
a) dowody związane z doręczeniem:
- dowód nadania, 
- dowód otrzymania, 
b) archiwizacja dowodów doręczenia.
3. Nowa zasada pisemności i jej konsekwencje:
a) załatwianie sprawy „bez człowieka”;
b) załatwianie sprawy on-line;
c) rodzaje podpisów elektronicznych i ich prawne aspekty (w tym zasady podpisywania pism kierowanych do organów administracji w trybie k.p.a. a zasady uwierzytelniania pism wynikające z przepisów materialno-prawnych).
4. Zasady składania podań utrwalonych w postaci elektronicznej:
a) podanie utrwalone w postaci elektronicznej a dokument elektroniczny;
b) nowy adres do doręczeń – kto go przyznaje, kto musi go mieć, jak wygląda, ile adresów będzie w jednej jednostce?
c) konsekwencje prawne składnia pism na adres poczty do doręczeń (zwykłym mailem);
d) pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem;
e) czy należy podpisywać załączniki składane przez ePUAP czy tylko pismo główne?
f) jak weryfikuje się podpisy składane elektronicznie?
g) od kiedy liczymy terminy załatwienia sprawy w przypadku wpłynięcia pism utrwalonych w postaci elektronicznej?
5. Doręczenia elektroniczne po zmianach:
a) nowa siatka pojęciowa (dokument doręczenia);
b) hierarchia doręczeń:
- publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego - zasady prowadzenia korespondencji, dowody z nią związane, omówienie schematu PURDE,
- publiczna usługa hybrydowa – zasady prowadzenia korespondencji, dowody z nią związane,
- PUH a art. 393 k.p.a. 
c) wyjątki od doręczenia elektronicznego;
d) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych i konsekwencje jego wpisania do bazy po nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych; 
e) jak należy doręczać korespondencję, jeśli nowy adres do doręczeń już jednostka posiada – na ten adres czy przez ePUAP?
f) czy można (i do kogo) doręczać przez ePUAP?
g) domniemane doręczenie w przypadku ePUAP po nowelizacji UDE;
h) upoważnienie do odbioru i wysyłania korespondencji elektronicznej;
i) rozliczenie finansowe doręczeń elektronicznych.
Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

PROWADZĄCY:

Dr Marcin Adamczyk - doktor nauk prawnych, radca prawny, członek etatowy SKO (w latach 2005/2011), Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001; Inspektor ochrony danych osobowych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego, Kierownik studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego na WPIA UWM w Olsztynie. Współautor publikacji: „Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna. Komentarz.” wyd. 2024, Wolters Kluwer; „Doręczenia elektroniczne. Komentarz.” wyd. 2023, Wolters Kluwer oraz innych publikacji w tematyce: ochrony danych osobowych, k.p.a. i informacji publicznej; trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., e-doręczeń, ochrony danych osobowych, Współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST.

 

 


Dzień 2-gi: 21.06.2024 r.

 

 Temat: Sztuczna inteligencja w samorządzie. Jak samorząd wykorzystuje dostępne narzędzia i jakie są możliwości zastosowania.

1. Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji (AI).
2. Przegląd narzędzi AI przydatnych w pracy sektora publicznego.
3. 10 zasad wykorzystania SI w urzędzie / jednostce publicznej.
4. Czy sztuczna inteligencja myśli?
5. Opracowanie tekstu ze źródłami.
6. Streszczenie tekstu, także w obcym języku.
7. Inteligentna wyszukiwarka.
8. Redagowanie pism prostym językiem.
9. Opracowanie specyfikacji.
10. Pomoc w szczególnie trudnych zadaniach.
11.Pomoc w zadaniach czasochłonnych.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem modeli językowych AI w administracji samorządowej, aby usprawnić procesy, zwiększyć efektywność oraz poprawić jakość usług publicznych.

PROWADZĄCY:

Krzysztof Sługocki - Specjalista w kilku dziedzinach praktycznych zastosowań prawa i technik cyfrowych np: zaawansowany Excel (+VBA, +SQL, +Python, +R), „Remont” Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR), Sztuczna Inteligencja (SI), dostęp do informacji publicznej, techniki i technologie przeprowadzania szkoleń online, grafika komputerowa. W ocenach i opiniach działalności szkoleniowej Uczestnicy podkreślają umiejętności jasnego i prostego przedstawiania nawet mocno skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu oraz swobodę i łatwość w przekazywaniu kluczowych treści.