Szanowni Państwo Sekretarze Miast, Gmin i Powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowym Forum Sekretarzy województwa warmińsko-mazurskiego, które się odbędzie w dniach: 17-18 czerwca 2021  r.Kompleksie Wypoczynkowo – Konferencyjnym “Mazur Syrenka” Krutyń 14, 11-710 Piecki

https://mazursyrenka.com/

Dzień 1-szy: 17.06.2021 r.

Temat: USTAWA z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego -nowe obowiązki JST

Prowadzący: Jacek Wajs

Dzień 2-gi: 18.06.2021 r.

Temat: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.- Sygnaliści

Prowadzący: Jacek Wajs