Najbliższe spotkanie Forum:

24.09.2021 r.Środki trwałe i amortyzacja

29.06.2021 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych 2021.

31.03.2021r. - Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19

16.12.2020 r. - Nowy JPK stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy w JST

23.09.2020r. - WDROŻENIE I KOORDYNACJA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) W PRAKTYCE!

25.06.2020 - Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji, również w sytuacji epidemii

20.02.2020r. -Jak przygotować się do korekty rocznej za 2019 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych - korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych oraz przekazanych jednostkom budżetowym - z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSU

03.12.2019r. - Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2019 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych