Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego zostało powołane w 2005 roku.
Głównym celem działania Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz budowanie profesjonalnej administracji Sekretarzy zrzeszonych w Forum i reprezentowanych przez nich instytucji. Forum realizuje cele poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na instytucje obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju instytucji województwa podlaskiego.

Udział w Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami.

To Forum, podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej.