Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowym Forum Sekretarzy województwa podlaskiego, które się odbędzie w dniach: 1-2.06.2023 r.  w Hotelu Borowinowy Zdrój, ul. Zielona 3, 16-030 Supraśl

Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem wynosi 995 zł netto/brutto.

Dzień 1-szy: 1.06.2023 r.

Temat: Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej

Prowadzący: Arkadiusz Stawczyk

 

Dzień 2-gi: 2.06.2023 r.

Temat: Kontrola zarządcza w świetle ustaleń służb kontroli.

Rola i odpowiedzialność Sekretarza.

Prowadzący: Agata Kumpiałowska

 

Kontrola zarządcza - prezentacja i wystąpienie przedstawiciela Wolters Kluwer (30 minut)

 

Informacje organizacyjne

Agenda: Dzień I - 1.06.2023 r.

10.00-12.00- zakwaterowanie i rejestracja uczestników. Nocleg w pokojach dwuosobowych.

12.00-17.00- szkolenie

14.00- obiad

19.00- kolacja

 

 

Dzień II- 2.06.2023 r.

8.00-9.00- śniadanie

9.00-14.00- szkolenie

14.00- obiad, wykwaterowanie i zakończenia spotkania.

 

Prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa do 25 maja 2023 r.

 • na adres mailowy: alipinska@frdl.bialystok.pl

 

W sprawach szczegółowych i organizacyjnych dotyczących szkolenia – prosimy kontaktować sięz Agnieszką Lipińską,

tel. 85 732 17 88 

 

Dzień 1-szy: 1.06.2023 r.

Temat: Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej

Prowadzący: Arkadiusz Stawczyk

 

PROGRAM

 1. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
 2. Obowiązki jednostek publicznych w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 3. Czy człowiek może być najsilniejszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa?
 4. Aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni.
 5. Phishing i Ransomware jako największe zagrożenia dla organizacji.
 6. Dezinformacja i fake newsy - skuteczna broń na froncie wojny informacyjnej.
 7. Kradzieże i wyłudzenia informacji w administracji – przykłady.
 8. Bezpieczna praca zdalna – dobre praktyki.
 9. Proste i skuteczne metody codziennej ochrony informacji w urzędzie.
 10. Czy można żyć bez pendrive’a?
 11. Jak tworzyć silne hasła i jak zapamiętać ponad 150 haseł?
 12. Jak odróżnić fałszywą korespondencję e-mail przychodzącą do urzędu od prawidłowej ważnej dla urzędu?
 13. Jak sprawdzić czy otrzymany link jest bezpieczny?
 14. Pytania/Odpowiedzi.

 

 

PROWADZĄCY: Arkadiusz Stawczyk - Trener, doradca i kierownik projektów. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i cyberzagrożeń. Audytor wiodący ISO/IEC 27001:2017 oraz egzaminator ECDL. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Prowadzi szkolenia oraz konsultacje w firmach i administracji m.in. z zakresu ochrony informacji (tworzenie polityk i procedur bezpieczeństwa) i cyberbezpieczeństwa.

 

 

Dzień 2-gi: 2.06.2023 r.

Temat: Kontrola zarządcza w świetle ustaleń służb kontroli. Rola i odpowiedzialność Sekretarza.

Prowadzący: Agata Kumpiałowska

PROGRAM

 1. Zarządzanie w sektorze publicznym - wprowadzenie do kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem:
  1. Kontrola zarządcza jako kluczowy obowiązek w sektorze publicznym. Obszar i zakres zastosowania kontroli zarządczej w jednostce.
  2. Jak dobrze zarządzać? Kluczowe czynniki sukcesu. Kontrola zarządcza jako instrument wspierający dobre zarządzanie.
  3. Rola i obowiązki kierownictwa, w tym Sekretarza w zakresie kontroli zarządczej.

 

 1. Zarządzanie jednostką w oparciu o standardy kontroli zarządczej – aspekty praktyczne  

w świetle wyników kontroli i projektowanych zmian.

 1. Standardy Kontroli Ministra Finansów jako źródło podstawowych wymagań
 2. Ocena kontroli zarządczej przeprowadzona przez NIK, RIO i inne służby kontroli.

Na co zwrócić uwagę przy doskonaleniu funkcjonujących rozwiązań?

 1. Zasady projektowania systemu kontroli w urzędzie.
 2. Podstawowe narzędzia sprawowania kontroli zarządczej w urzędzie: plan działania, sprawozdanie z wykonania planu, rejestr ryzyka, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
 3. Rola kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w systemie.

 

3. Organizacja kontroli zarządczej w Urzędzie – wymagania dokumentacyjne. Omówienie wybranych aspektów i obszarów działania jednostki.

3.1. Wymagania dokumentacyjne:

 1. dokumenty kontroli zarządczej a dokumenty systemów zarządzania,
 2. kontrola i nadzór nad aktualnością dokumentów,
 3. odpowiedzialność w zakresie systemu zarządzania dokumentacją,
 4. dobre praktyki w organizacji systemu. Jak nie zbiurokratyzować pracę jednostki?
  1. . Jak dobrze definiować cele i zadania i zarządzać ryzykiem?
 1. System wyznaczania celów, zadań i ryzyka
 2. System miar
 3. Monitorowanie i sprawozdawczość

4. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym sankcje w zakresie nieprawidłowej organizacji systemu kontroli zarządczej.

5. Podsumowanie szkoleni

 

Prowadząca: Agata Kumpiałowska - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, budżetowania zadaniowego, dyscypliny finansów publicznych, zarządzania ryzykiem, i audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, administracji publicznej. Trener Ministerstwa Finansów z w/w tematów. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie w Białymstoku, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. Autorka artykułów w zakresie kontroli zarządczej  i zarządzania ryzykiem wewnętrznym - współpracuje z Wydawnictwem Beck. Ekonomista, absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz kierownik referatu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny w Izbie Administracji Skarbowej  w Białymstoku oraz posiada certyfikat audytora wewnętrznego Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów (nr zaświadczenia 58/2004). W 2004 r. uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Od 2006 r. Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r