Szanowni Państwo Sekretarze Miast, Gmin i Powiatów województwa podlaskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowym Forum Sekretarzy województwa podlaskiego, które się odbędzie w dniach: 10-11 czerwca 2021  r. w Kompleksie Hotelowym Bartlowizna ul. Nadbiebrzańska 32 19-110 Goniądz

http://biebrza.com.pl/

Dzień 1-szy: 10.06.2021 r.

Temat: USTAWA z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego -nowe obowiązki JST

Prowadzący: Jacek Wajs

Dzień 2-gi: 11.06.2021 r.

Temat: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.- Sygnaliści

Prowadzący: Jacek Wajs