Szanowni Państwo Sekretarze

Miast, Gmin i Powiatów

województwa podlaskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału

w 2-dniowym Forum Sekretarzy województwa podlaskiego, które się odbędzie  

w dniach:  1-2 grudnia 2022  r. Dworku Tryumf ul. Klepacka 1, 16-001 Księżyno

www.dworek-tryumf.pl/hotel 

Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem

wynosi 990 zł netto/brutto.

 

Dzień 1-szy: 1.12.2022 r.

Temat: Nowy zakres dokumentacji pracowniczej, postanowień w regulaminach (procedurach i politykach)

w następstwie projektowanych zmian w Kodeksie pracy.

 

Dzień 2-gi: 2.12.2022 r.

Temat: Praktyczne zastosowanie wewnętrznych procedur antymobbingowych.

Przeciwdziałanie mobbingowi  i dyskryminacji w zatrudnieniu.

 

Prowadzący: Janusz Białek

Prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa do 30 listopada  2022  r.

  • na adres mailowy: alipinska@frdl.bialystok.pl

W sprawach szczegółowych i organizacyjnych dotyczących szkolenia – prosimy kontaktować się  z Agnieszką Lipińską, tel. 85 732 17 88