Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Forum Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statusie Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa na adres poczty elektronicznej: urszula.romanowicz@frdl.org.pl lub frdl-pc@frdl.org.pl