Serdecznie zapraszamy na spotkania Forum Skarbników Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Spotkanie w IV kwartale 2023 r. 

 • Termin spotkania: 5 grudnia 2023 r. -  prosimy o mailowe potwierdzenie obecności do 29.11.23 r., w przypadku wydelegowania pracownika w zastępstwie, prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika.
 • Godziny realizacji: 10:00-15:00
 • Miejsce: Hotel Olsztyn Old Town, Al. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn

Agenda:

10.00-10.30 wystąpienie przedstawicieli BGK:

P. Izabela Grzywińska – Starszy specjalista ds. projektów rozwojowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie. Temat prelekcji: Finansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego

P. Robert Szagała - Ekspert ds. analiz kredytowych

 

10.30-15.00 - sesja szkoleniowa Jarmark rozmaitości w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych

12.00 - lunch

Opis szkolenia: szkolenie ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników ale również przedyskutowanie różnych problematycznych tematów gospodarki finansowej i majątkowej JST zaproponowanych przez Członków Forum Skarbników.

Program:

1. Bilans z wykonania budżetu – wyjaśnienie różnych wątpliwości związanych z zamknięciem ksiąg organu i prawidłowym sporządzeniem bilansu, w tym m.in.:

a. Odsetki od kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji,
b. Pożyczki zagrożone - jak ustalić odpis aktualizujący, jak ująć w bilansie,
c. Pozostałe środki pieniężne – co powinno się tu znaleźć, jak ustalić,
d. Rozrachunki z budżetami – jak ustalić i wpisać w bilans,
e. Rozliczenia międzyokresowe – jakie mogą być w budżecie, jak ująć w bilansie.

2. Rozliczenie środków pozostałych na rachunku budżetu na koniec roku – na co zwrócić uwagę, jak prawidłowo wprowadzić do budżetu roku następnego, powiązanie ze sprawozdaniem RB-NDS za IV kw. i w nowym roku budżetowym, Rb-ST, bilansem wykonania budżetu.

3. Odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych.

4. Co powinno zostać uaktualnione w politykach rachunkowości 2024 oraz czy polityka rachunkowości na poziomie JST zawiera wszystkie uwspólnienia dla jednostek podległych, które obejmować powinna m.in:

 • Spójną koncepcję centralizacji księgowej podatku VAT,
 • Zasady likwidacji majątku,
 • Ustalenia dotyczące zwrotu wydatków,
 • Dodefiniowanie pozostałych środków trwałych czy środków dydaktycznych,
 • Ustalenia dotyczące wypełniania sprawozdań finansowych, szczególnie informacji dodatkowej czy dokonywania wyłączeń, również w zakresie bilansu skonsolidowanego,
 • Funkcjonowanie należności, szczególnie zasady rozliczania nadpłat, terminy przekazywania dochodów do JST.

5. Inne bieżące sprawy (m. in. E-doręczenia).

 

SPOTKANIA FORUM W 2024 ROKU:

Spotkanie w I kwartale 2024 r. 

 1. Termin spotkania: 6 lutego 2024 r.
 2. Godziny realizacji: 10:00-15:00
 3. Temat szkoleniowy: Czy są Państwo gotowi na KSeF czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane? program
 4. Hotel Olsztyn Old Town (dawny Hotel Kopernik), Al. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn

 

Spotkanie w II kwartale 2024 r. 

 1. Termin spotkania: 4 czerwca 2024 r.
 2. Godziny realizacji: 10:00-15:00
 3. Temat szkoleniowy: Bilans skonsolidowany
 4. Hotel Olsztyn Old Town (dawny Hotel Kopernik), Al. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn

 

Spotkanie w III kwartale 2024 r. - wyjazdowe dwudniowe

 1. Termin spotkania: 3-4 września 2024 r. 
 2. Miejsce: Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*, Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki 
 3. Podczas spotkania zrealizujemy następujące tematy szkoleniowe: 

Dzień 1. Problemy w komunikacji (m.in. z podwładnymi, przełożonym; asertywność)
Dzień 2. Prawo pracy dla Skarbnika

Karta zgłoszeniowa - tutaj (2 str.)
Programy szkoleń - tutaj

Spotkanie w IV kwartale 2024 r. 

 1. Termin spotkania: 3 grudnia 2024 r.
 2. Godziny realizacji: 10:00-15:00
 3. Hotel Olsztyn Old Town (dawny Hotel Kopernik), Al. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn
 4. Temat: Inwentaryzacja pod zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023 i otwarcie 2024 

 

Linki do innych naszych wydarzeń/ofert, które mogą Państwa zainteresować:

Kongres Skarbników 12-13.03.24 r. - tutaj

Pakiety szkoleniowe dla wszystkich pracowników urzędu na 2024 r. (szkolenia od 289 zł) - tutaj

Grupa Skarbników na FB, link bezpośredni: https://www.facebook.com/groups/2270410849663655

Ranking Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5.12.23 r. - tutaj