Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego proszony jest o zapoznanie się z Statutem Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

-pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum ul. Wrocławska 51, 15-644 Białystok 
-lub na adres poczty elektronicznej: alipinska@frdl.bialystok.pl lub frdl-pc@frdl.bialystok.pl