• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dołącz do Forum

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego proszony jest o zapoznanie się z Statutem Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

-pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum ul. Wrocławska 51, 15-644 Białystok 
-lub na adres poczty elektronicznej: agnieszka.lipinska@frdl.org.pl lub frdl-pc@frdl.org.pl

Pliki do pobrania

Deklaracja
Plik: Deklaracja_FS_WWM.pdf
Rozmiar pliku:
pobierz plik