Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:


• pocztą na adres: FRDL Podlaskie Centrum w Białymstoku ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok,
• na adres poczty elektronicznej: jbazydlo@frdl.bialystok.pl

*Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zostanie utworzone przy minimum 30. złożonych deklaracjach członkowskich.