• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia zamknięte

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum należy do liderów na rynku usług szkoleniowych i konsultingowych dla samorządu terytorialnego.

Naszym celem jest doskonalenie kwalifikacji kadr administracji publicznej oraz podnoszenie jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego między innymi poprzez prowadzenie szkoleń, seminariów oraz warsztatów tematycznych dedykowanych ich pracownikom.


Zadaniem Ośrodka jest oferowanie usług spełniających zmieniające się i coraz bardziej skomplikowane potrzeby klientów, przyczyniając się tym do realizacji misji i merytorycznego wspierania samorządności i rozwoju lokalnego województwa podlaskiego oraz warmińsko - mazurskiego. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wysokie zaangażowanie wszystkich pracowników Ośrodka. Kwalifikacje pracowników pozwalają na sprostanie wymaganiom klientów oraz są systematycznie podnoszone poprzez szkolenia i kursy.


CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

- Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
- Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
- Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
- Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
- Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
- Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
- Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
- Różnorodność i fachowość oferowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
- Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
- Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

 
PROPONUJEMY ZORGANIZOWANIE NA TERENIE PAŃSTWA URZĘDU LUB W INNYM WYBRANYM MIEJSCU ZAMKNIĘTYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

- Szkolenia zamknięte każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym, może zostać przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia we wskazanym przez Państwa ośrodku konferencyjnym. Do nas należy obsługa organizacyjna i merytoryczna szkolenia.
- Szczegóły programu pobytowego zostają uzgodnione z zamawiającym.
- Uczestnicy na szkoleniach otrzymują materiały szkoleniowe, materiały robocze oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
- Każde szkolenie kończy się badaniem satysfakcji ze szkolenia.
- Ankiety wypełnione przez uczestników pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniowo – doradczą do potrzeb uczestników.

Szkolenia prowadzą profesjonaliści, praktycy, eksperci z instytucji sprawujących nadzór nad samorządem, osoby z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Jednocześnie zorganizujemy szkolenie z trenerami poleconymi przez Państwa. Interesuje Państwa inny temat szkolenia? Prosimy o kontakt z Ośrodkiem, aby poznać pełną ofertę.

Na Państwa życzenie przedkładamy referencje z wykonanych usług potwierdzające należyte wykonanie szkolenia lub doradztwa.

Szkolenia zamknięte

SZKOLENIA DLA RADNYCH

KPA i E-DORĘCZENIA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Krajowy System e-Faktur 2024 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

ROZWÓJ OSOBISTY

KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPRAWNY, DOSTĘPNY URZĄD

OŚWIATA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PM2

SYGNALIŚCI, ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

SZKOLENIA VOD DLA RADNYCH

Prawa i obowiązki radnego

ABC Samorządu. Vademecum radnego

Statut jednostki samorządu terytorialnego. Organizacja pracy rady

Procedowanie uchwał rady i jej komisji

Działalność kontrolna rady. Komisja rewizyjna

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Co każdy radny powinien wiedzieć o oświacie samorządowej?

Finanse dla radnych. Procedura budżetowa

Ochrona danych w pracy radnego

Profesjonalny warsztat radnego

Fundusz sołecki w gminie – zasady funkcjonowania

Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

Pozostałe tematy

Kontakt

Małgorzata Korol

Urszula Romanowicz

Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych

tel. 85 732 17 88
urszula.romanowicz@frdl.org.pl

Formularz szkolenia zamkniętego - FRDL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuje się z Państwem pracownik Ośrodka celem przedstawienia naszej propozycji oraz omówienia szczegółów.


Prosimy podać temat szkolenia jakim jesteście Państwo zainteresowani (może być tematyka, obszar itp)