Najbliższe spotkanie Forum:

16.09.2021 r. NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ – 2021

08.06.2021 r.Praktyczne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

30.03.2021 r.- Praca z rodziną w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty”

21.12.2020 r. "Pracownicze Plany Kapitałowe – procedury i doświadczenia wynikające z wdrożeń"

21.09.2020 r. "Zamówienia Publiczne do 50 000 zł oraz zamówienia bagatelne od 2021 roku"

24.04.2020 r. "FUNKCJONOWANIE I UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W CZASIE EPIDEMII"

07.02.2020 r. " SUPERWIZJA W POMOCY SPOŁECZNEJ "

29.10.2019 r. "NOWELIZACJE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019 R. ORAZ O REALIZOWANIU USŁUG SPOŁECZNYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH OD 2020 R."

26.06.2019 r. "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ"

04.02.2019 r. "KSIĘGOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJBARDZIEJ PROBLEMATYCZNYCH ZAGADNIEŃ"