Fora

Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji. Dzięki współpracy w sieci FRDL, Członkowie Forów, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL, mogą również uczestniczyć w krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, projektach, wizytach studyjnych, etc. Ponadto fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców

Czym są fora samorządowe?

Fora samorządowe są jedną z najważniejszych stosowanych przez FRDL form kształcenia ustawicznego kadr administracji publicznej.

Fora służą integracji środowisk zawodowych, ich wzajemnemu wsparciuposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji. Fora to platforma wymiany wiedzy doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.

O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków. Ośrodki FRDL pomagają w organizacji ich działań.