• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fora

Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji. Dzięki współpracy w sieci FRDL, Członkowie Forów, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL, mogą również uczestniczyć w krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, projektach, wizytach studyjnych, etc. Ponadto fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców

Czym są fora samorządowe?

Fora samorządowe są jedną najważniejszych stosowanych przez FRDL form kształcenia ustawicznego kadr administracji publicznej.

Fora służą integracji środowisk zawodowych, ich wzajemnemu wsparciuposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji. Fora to platforma wymiany wiedzy doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.

O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków. Ośrodki FRDL pomagają w organizacji ich działań.