Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca (wyjątkowo w poniedziałek) w godzinach 9.30 – 13.30.

Tematem spotkania będą 3 istotne kwestie:
1. Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Planowane zmiany ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Proste testy dostępności cyfrowej do wykorzystania w jsfp.

Zajęcia poprowadzi Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Członek Rady Dostępności, działającej. Pierwsza część spotkania będzie dotyczyła nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej, która weszła w życie 17 kwietnia 2023 r. Prowadzący, wskaże zmiany w tym zakresie, odpowie na pytania i wątpliwości z nimi związane.

Kolejna część spotkania zostanie poświęcona planowanym zmianom ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzący, jako Członek Rady Dostępności, na bieżąco ma dostęp do informacji dotyczących planowanych przez ustawodawcę zmian, którymi chętnie się z Członkami Forum podzieli. Będzie to też dobry moment, na zainicjowanie dyskusji, na temat problemów związanych z realizacją ustawy i proponowanych zmian, które chcielibyśmy zaproponować do zmiany.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. 

Szczegóły rejestracji