14 grudnia odbyło się spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności JSFP.


Spotkanie było kontynuacją konsultacji z ekspertami w sprawie wypracowania stanowiska Forum Koordynatorów ds. dostępności, działającego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie proponowanych zmian do ustawy o zapewnieniu dostępności. Propozycje zostały zebrane i spisane przez radę prawnego Ewę Plesnarowicz-Durską.

Postulaty Forum dotyczą min dookreślenia roli i pozycji koordynatora ds. dostępności i jego pozycji w strukturze jednostki samorządu terytorialnego, zebrania wszystkich informacji o dostępności jednostki zebrane w jednym dokumencie, wprowadzenia zmian legislacyjnych, opracowania planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, czy zmian z w kształceniu z zakresu projektowania uniwersalnego.

Szczegółowa treść postulatów zostanie opublikowana po zakończeniu procesu konsultacji.

Więcej informacji