Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się online 26 stycznia 2024 r. w godzinach 9.30 – 13.30. Tematem spotkania będzie dostępność cyfrowa.


Podczas spotkania szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dostępności cyfrowej, w tym w regulacje zmienionej ustawy o dostępności cyfrowej z 9 marca 2023 r. oraz wskażemy praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.2. Przeanalizujemy też zmiany, jakie zostały wprowadzone oraz ich wpływ na dotychczasowe podejmowane działania w zakresie wdrożenia dostępności cyfrowej w instytucjach.

Omówimy zasady przygotowywania dostępnych treści publikowanych w serwisach internetowych oraz tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów. Wskażemy najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w zakresie wdrożenia i stosowania przepisów o dostępności cyfrowej. Zaprezentujemy również najlepsze praktyki i wskazówki w zakresie wdrożenia dostępności cyfrowej.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie Tomasz Nidziński, trener, szkoleniowiec oraz audytor z długoletnim doświadczeniem z zakresu dostępności cyfrowej i architektonicznej. Dyplomowany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji w administracji I biznesie.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 23 stycznia 2024 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę koordynatora z danego województwa lub maila Forum Koordynatorów forumkoordynatorow@frdl.org.pl Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 24 stycznia 2024 r. link do webinarium. 

Więcej informacji