Za nami kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności


Pierwszą część spotkania pt. Plan na rzecz zapewniania poprawy dostępności. Na co zwrócić uwagę i jak sobie pomóc w jego przygotowaniu i wdrażaniu? prowadziła Agata Gawska, ekspertka rynku pracy i w zakresie niepełnosprawności oraz dostępności. Managerka z wieloletnim doświadczeniem, była Prezeska Fundacji Aktywizacja. Badaczka i ewaluatorka, aktywistka. Aktywnie wspiera podmioty publiczne we wdrażaniu dostępności.

Druga część zatytułowana była Nic o nas, bez nas - Koordynatorów ds. dostępności. Celem dyskusji było przygotowanie stanowiska Forum Koordynatorów ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie proponowanych zmian w ustawie o zapewnieniu dostępności.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertkami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. 

Więcej na temat Forum