Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności, które odbędzie się już 8 grudnia.


Tematy spotkania:
1. Strategia wdrażania dostępności w jednostce.
2. Uniwersalne projektowanie a ustawa o dostępności. Najważniejsze kwestie dotyczące uniwersalnego
projektowania w pracy Koordynatora ds. dostępności.

Ekspertami prowadzącymi spotkanie będą znane Państwu z poprzednich spotkań Forów Państwo:

  • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, członek Rady Dostępności
  • Małgorzata Jędrzejewska, Doradca zawodowy, coach, wieloletni trener

Ponadto zapraszamy również na na dodatkowe spotkanie jeszcze w tym roku, które odbędzie się 14 grudnia o godzinie 9.00 (wyjątkowo w czwartek) i dotyczyć będzie dalszych konsultacji naszego projektu - wypracowania stanowiska Forum w zakresie proponowanych przez nas zmian do ustawy o zapewnieniu dostępności. O propozycjach zmian dyskutowaliśmy podczas ostatniego spotkania, wnioski zebrała Ewa Plesnarowicz-Durska. Zależy nam na tym, aby prace nad nim zakończyć do końca roku i móc je przekazać przedstawicielom nowego rządu, który do tej pory powinien już powstać.

Więcej informacji