1 grudnia 2023 r. w Zakliczynie odbyły się kolejne obrady Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST działającej przy FRDL. W spotkaniu z głosem doradczym uczestniczyli Członkowie Zarządu Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. 


W trakcie spotkania omówiono szereg ważnych i istotnych kwestii dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Dawid Chrobak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

Pierwsza część spotkania została poświęcona ewaluacji VII Krajowego Kongresu Sekretarzy i rozpoczęciu przygotowań do kolejnego wydarzenia dla Sekretarzy zaplanowanego 24-25 września 2024 r. w Warszawie. 

Ważną częścią obrad Zarządu była kwestia podzielenia się doświadczeniami w zakresie organizacji przeprowadzonych w październiku wyborów parlamentarnych. Zarząd i przedstawiciele Forum działającego przy MISTiA, małopolskim ośrodku FRDL zgodnie określili katalog postulatów, które należy zgłosić jako propozycje do zmian legislacyjnych kodeksu wyborczego. Wszyscy wskazali na wiele elementów logistyki wyborów, które powinny ulec zmianom ze względu na ich niewielką funkcjonalność w czasie realizacji wyborów.

Ostatnia część posiedzenia dotyczyła przygotowywanych projektów ustaw samorządowych, które mają być procedowane w Sejmie w najbliższym okresie. Sekretarze wyrazili potrzebę włączenia się w przygotowywane rozwiązania prawne poprzez obecność w zespołach roboczych i przygotowywanych wystąpieniach do właściwych instytucji.

Szczególne podziękowania kierujemy do Janusza Krzyżaka Sekretarza w Gminie Zakliczyn za organizację i wspaniałe miejsce obrad Zarządu oraz pokazanie uroków Zakliczyna i Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Bardzo dziękujemy. 

Kolejne spotkanie jest zaplanowane w pierwszym kwartale 2024 roku.