5 listopada odbyło się kolejne Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym, w jaki sposób zapewnić dostępność w zamówieniach publicznych.

Przypominamy, że od 6 września 2021 r. podmioty publiczne, muszą stosować w zawieranych umowach zapisy mające na celu spełnienie warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pierwszą część spotkania przeprowadził Zygmunt Kopacz, ekspert ds. zamówień publicznych.

Dyskutowaliśmy o tym:

  •  Czego IT nie powiedziało działowi zamówień publicznych;
  •  Czym jest deklaracja dostępności i jak wygląda realizacja jej założeń;
  •  Jakie są najczęstsze błędy działu zamówień w kontekście dostępności cyfrowej;

Omawialiśmy również:

  •  Dobre praktyki w kontekście dostępności cyfrowej;
  •  Dobre praktyki w zakresie elektronizacji: (formaty zamieszczanych plików, formaty przyjmowanych plików, techniczne aspekty przygotowania formularzy).
  •  Wstęp do podpisów kwalifikowanych zaufanych osobistych - czyli jak otworzyć i zbadać ofertę?
  •  Rejestr umów w kontekście nowelizacji ustawy o finansach.

Drugą część spotkania pt. "Praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.1 w dokumentach" poprowadził Marcin Jerzynek.

Fora samorządowe to autorski pomysł naszej Fundacji, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach. Zapraszamy na spotkania naszych forów!

Więcej o działaniach Forum ds. dostępności