18 sierpnia w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy funkcjonującej przy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

W wydarzeniu, na zaproszenie Andrzeja Wojewódzkiego, Sekretarza Lublina, który obecnie przewodniczy KRFS, udział wzięli przedstawiciele Zarządu KRFS oraz koordynatorki lokalnych forów, a także Dyrektor Marlena Moliszewska-Gumulak.

Podczas spotkania zostały omówione prace nad programem i stan realizacji przygotowań do VI Krajowego Kongresu Sekretarzy, który odbędzie się 19-20 października 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie. KRFS jest głównym współorganizatorem Kongresów Sekretarzy. Poruszono również wiele spraw z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych oraz omówiono możliwości i plany co do opracowania nowych stanowisk Rady. Tematem rozmów była również współpraca z instytucjami rządowymi oraz innymi związkami samorządów w Polsce.

 

Uczestnicy spotkania zachęcają do zgłaszania propozycji tematów na VI Krajowy Kongres Sekretarzy.
Aktualne kierunki głównych zagadnień programu Kongresu
Zapraszamy do przesyłania pytań do KRFS na adres: przewodniczacy.krfs@frdl.org.pl

Więcej o pracach Rady
Strona Kongresu Sekretarzy

Foto: Natalia Gmurkowska