30-31 maja w wejherowskim ratuszu odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST, która działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Podczas spotkania omawiano najważniejsze sprawy organizacyjne oraz bieżące Krajowej Rady Forów Sekretarzy, a także rozmawiano o przygotowaniach do VII Kongresu Sekretarzy, który 6-7 września odbędzie się w Warszawie.

Tuż po zebraniu uczestnicy udali się na zwiedzanie ratusza, gdzie ich przywitał prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt, który przytoczył historię powstawania miasta oraz jego dzieje. Dodatkowo wszystkim zebranym pogratulował zaangażowania w Krajowej Radzie Forów Sekretarzy. W imieniu wszystkich zebranych z rąk Andrzeja Wojewódzkiego, przewodniczącego Krajowej Rady Forów Sekretarzy Prezydent otrzymał podziękowanie za wkład w rozwój tworzenie demokracji lokalnej. W ramach wizyty studyjnej Sekretarze odwiedzili Eco ZUK , WCK Magistrat oraz park i starówkę miasta Wejherowa.