• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – kontrola realizacji zadań wraz z wykorzystaniem dotacji. Wybrane zagadnienia

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie podczas którego zajmiemy się kwestiami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (NPO) oraz edukacji prawnej. Ekspert poruszy nie tylko zagadnienia dotyczące realizacji zadań ale przede wszystkim sprawy związane z wykonywaniem kontroli oraz wykorzystaniem dotacji uzyskiwanych z budżetu państwa według aktualnych przepisów prawnych i orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania NPP, roli JST w realizacji pomocy prawnej a także jej dostępności dla zainteresowanych osób.
  • Omówienie czynności kontrolnych oraz prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji uzyskiwanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
  • Omówienie kwestii problemowych w stosowaniu przepisów z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście kontroli realizowanych zadań.
  • Przedstawienie najnowszego orzecznictwa w w/w temacie.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Zakres stosowania ustawy o NNP, NPO oraz edukacji prawnej.
2.   Dostępność usług określonych w ustawie.
3.  Treść umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy NPP, NPO.
4.  Organizacja i finansowanie zadań NPP i NPO.
5.  Wykonywanie przez JST kontroli realizacja zadań. Cele i charakterystyka kontroli.
6.   Badanie prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji uzyskiwanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
7.   Prowadzenie czynności kontrolnych i ustalanie czy podmioty otrzymujące dotację:
a. przeznaczały środki z dotacji na cele wskazane w ofercie i umowie, 
b. prowadziły w sposób należyty dokumentację dotyczącą wydatkowania środków pochodzących z dotacji, 
c. rzetelnie rozliczały się z wykorzystania dotacji.
8.   Prawidłowość wykorzystania dotacji.
9.  Skutki kontroli. Ocena i analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. 
10.  Omówienie bieżącego orzecznictwo i propozycji zmian przepisów ustawy.
11.   Dyskusja, podsumowanie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych oraz osoby, które są odpowiedzialne za stworzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.