Dokumenty

Przy składaniu wniosków o środki z KFS zachęcamy do skorzystania z wzorów dokumentów, które zamieszczamy poniżej.

1. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

2. Przykładowy wniosek.

3. Wzór Certyfikatu.