• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Elektronizacja i cyfryzacja urzędu

 

Elektronizacja i cyfryzacja urzędu to jedno z najważniejszych wyzwań przed którym stoi administracja publiczna. W naszej ofercie znajdą Państwo takie tematy szkoleń jak: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), platforma ePUAP, doręczenia elektroniczne, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), podpis elektroniczny.

Tytuł szkolenia
Termin
Czas
Miejsce