Jak co roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca do aplikowania o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W minionych dwunastu miesiącach urzędy pozyskały dofinansowania wielu szkoleń realizowanych w FRDL. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest funduszem celowym stanowiącym wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem funduszu jest finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z inicjatywy pracodawcy. O środki może ubiegać się każda jednostka organizacyjna. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2005 roku figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Oferta szkoleń w FRDL przygotowywana jest z właściwym wyprzedzeniem. Stwarza to odpowiedni czas i komfort przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie z KFS należy:

 1. Skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa w celu uzyskania informacji odnośnie terminów naboru wniosków (często spotkać możemy informacje zamieszczone na stronie www) .
 2. Jeżeli dany Powiatowy Urząd Pracy będzie miał już przygotowane wnioski do wypełnienia – pobierz je od nich.
 3. Wybierz interesujące Cię szkolenia ze strony - https://frdl.bialystok.pl/szkolenia-otwarte
 4. Uzupełnij wnioski.
 5. Jeżeli potrzebujesz do złożenia wniosku dokumentów:
  • Programu lub oferty szkolenia? Znajdziesz go u nas na stronie. Wejdź na konkretne szkolenie i pobierz program - wszystkie szkolenia
  • Wzoru certyfikatu  - pobierz
  • Wpisu do RIS (Rejestru Instytucji szkoleniowych) - pobierz

 

Zapraszamy do kontaktu!