Wystawianie, ujmowanie i rozliczanie dla celów VAT faktur oraz faktur korygujących

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną zaprezentowane najważniejsze, z punktu widzenia samorządów, zagadnienia związane z prawidłowym wystawianiem faktur oraz faktur korygujących, właściwym ujmowaniem tych faktur dla celów VAT, jak również z zasadami i terminami odliczania VAT. W trakcie szkolenia położony zostanie nacisk na omówienie problematycznych kwestii dotyczących wystawiania faktur zaliczkowych, oznaczenia faktur kodami GTU oraz prawidłowego ujmowania dla celów VAT faktur korygujących. Zagadnienia zostaną omówione  w kontekście zmian w VAT, jakie zostały wprowadzone w 2021 r. i 2022 r. Udział w szkoleniu umożliwi zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami w zakresie praktycznego stosowania przepisów o podatku VAT. Podczas zajęć przedstawimy najczęściej pojawiające się problemy i odpowiemy na zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie obowiązku podatkowego, terminów wystawiania faktur, pojęcia i zasad wystawiania faktur zaliczkowych, paragonu z NIP jako faktury, faktur korygujących oraz zasad i terminów odliczania podatku VAT.
  • Zdobycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie wystawiania, ujmowania i rozliczania faktur, faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych. Wyjaśnimy m.in. czym jest uzgodnienie obniżenia podstawy opodatkowania i w jakich przypadkach konieczne jest zgromadzenie dokumentacji potwierdzających uzgodnienie.
  • Nabycie i uporządkowanie wiedzy z zakresu obowiązku podatkowego, terminów wystawiania faktur czy faktur uproszczonych.
  • Poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów do zmian w ustawie o VAT wraz z podaniem praktycznych przykładów.
  • Konsultacja z trenerem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Kiedy mamy obowiązek wystawić fakturę VAT?
2. Faktura na żądanie.
3. Co to jest tzw. pusta faktura?
4. Obowiązek podatkowy jako kluczowy element dla prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a) zasada ogólna,
b) zasady szczególne.
5. Terminy wystawiania faktur. 
6. Faktura zaliczkowa:
a) najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać prawidłowo wystawiając fakturę zaliczkową,
b) zaliczka a faktura końcowa,
c) kilka zaliczek do jednej transakcji.
7. Elementy faktury.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy służb finansowo-księgowych oraz pracownicy jednostek organizacyjnych jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl 
do 
16 maja 2022 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.