• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Raportowanie schematów podatkowych w kontekście jednostek samorządu terytorialnego

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z faktem, że za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych grożą bardzo wysokie sankcje, ich znajomość jest niezwykle istotna dla prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązków raportowania. Proponujemy zatem Państwu udział w szkoleniu, które będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny.

Podczas zajęć kompleksowo omówimy zasady raportowania schematów budżetowych w jst, które zostaną przedstawione w jak najbardziej przystępny sposób z uwzględnieniem specyfiki jednostki samorządu terytorialnego i z podaniem praktycznych przykładów. Ponadto, wskażemy podstawowe definicje tj.: schemat podatkowy, uzgodnienie, promotor, kryterium głównej korzyści. Przeanalizujemy też kwestie obowiązków, jakie ciążą na promotorze, korzystającym i wspomagającym. Wyjaśnimy również, czy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do posiadania wewnętrznej procedury w zakresie schematów podatkowych oraz zaprezentujemy przykłady czynności, jakie mogą zostać uznane za schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie najważniejszych informacji w zakresie raportowania schematów podatkowych, wynikających z przepisów o schematach podatkowych, zawartych w Ordynacji podatkowej
  • Zdobycie i poszerzenie wiedzy o obowiązkach związanych z raportowaniem schematów podatkowych, terminach raportowania i sankcjach, jakie grożą jednostce samorządu terytorialnego za niewywiązywanie się z tych obowiązków.
  • Wyjaśnienie, jak należy prawidłowo identyfikować schematy podatkowe.
  • Omówienie orzecznictwa sądowego wskazującego na konieczność wydawania interpretacji prze organy podatkowe w zakresie schematów podatkowych.
  • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Podstawowe informacje o schematach podatkowych:
• cele regulacji,
• podstawa prawna i terminy wejścia w życie przepisów (w tym data graniczna),
• definicja schematu podatkowego,
• kwalifikowany korzystający,
• uzgodnienie,
• kryterium głównej korzyści,
• ogólna cecha rozpoznawcza,
• szczególna cecha rozpoznawcza,
• inna cecha rozpoznawcza.
2.  Schemat podatkowy standaryzowany:
• definicja,
• przykłady.
3.   Schemat podatkowy transgraniczny:
• definicja,
• przykłady.
4. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych:
• promotor,
• korzystający,
• wspomagający.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów obsługujących jst, w szczególności skarbnicy, pracownicy służb finansowo-księgowych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych jst, w tym jednostek budżetowych takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki sportu oraz zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 4 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.