• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zgłoszenie urodzenia/martwego urodzenia oraz zgonu w oparciu o obowiązujące od 1.01.2024 roku karty: urodzenia, martwego urodzenia oraz zgonu

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 13 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom stanu cywilnego, urzędnikom administracji publicznej oraz innym zainteresowanym, którzy są odpowiedzialni za rejestrację aktów stanu cywilnego. Celem kursu będzie dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej procedur i obowiązków związanych z nowymi kartami urodzenia, martwego urodzenia i zgonu, które obowiązują od 1 stycznia 2024 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące zgłoszenia urodzenia, martwego urodzenia oraz zgonu w oparciu o karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 6 i 7 grudnia 2023 r.

Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, wysoko oceniana za formę przekazywania treści oraz dzielenie się licznymi przykładami, pochodzącymi ze swojego doświadczenia zawodowego, omówi ww. zmiany, zwróci uwagę na zakres danych, niezbędnych do prawidłowego uzupełnienia kart, wyjaśni kwestie problemowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prawidłowego postępowania w przypadku zgłoszenia urodzenia i urodzenia martwego dziecka oraz zgłoszenia zgonu po wejściu w życie zmienionych przepisów.
 • Omówienie problematyki uzupełniania i przekazywania danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów, możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zgłoszenie urodzenia/martwego urodzenia:

 • zakres danych wpisywanych do karty urodzenia i karty martwego urodzenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.12.2023 r.,
 • podmioty uprawnione do wystawienia karty urodzenia i karty martwego urodzenia,
 • zasady uzupełniania i przekazywania danych statystycznych do GUS,
 • tworzenie akt zbiorowych,
 • zgłoszenie urodzenia/martwego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego.

2. Zgłoszenie zgonu:

 • zakres danych, wpisywanych do karty zgonu na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7.12.2023 r.,
 • podmioty uprawnione do wystawienia karty zgonu,
 • zasady uzupełniania i przekazywania danych statystycznych do GUS,
 • tworzenie akt zbiorowych,
 • zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego.

3. Dyskusja. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Kierownika USC. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, ekspert w zakresie zmiany imion i nazwisk, uznawania orzeczeń zagranicznych oraz przepisów regulujących realizację zadań przez USC.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 13 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 lutego 2024 r.