Rejestracja i kwalifikacja wojskowa. Stosowanie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zadania wójtów, burmistrzów, prezydentów.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w spotkaniu pomoże Państwu rozwiązać problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w szczególności w dobie pandemii COVID-19 w Polsce. Uzyskanie możliwości wymiany doświadczeń z innym uczestnikami czy konsultacji z naszym ekspertem-praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

 • Pozna obowiązki jst dotyczące rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
 • Zdobędzie wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej.
 • Uzyska wiedzę z zakresu przyznania świadczeń pieniężnych rekompensujące żołnierzom rezerwy wynagrodzenie lub dochód.
 • Będzie wiedział jak postąpić w sytuacji, w której może nastąpić zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania.
 • Otrzyma gotowe wzory dokumentów dotyczących problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej:
  • Podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (oraz założenia ewidencji wojskowej).
  • Sporządzanie i prowadzenie rejestru.
  • Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji: przekazywanie rejestru do WKU, obowiązek zawiadamiania o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy, przekazywanie informacji wojewodzie.
  • Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.
  • Wzory pism i dokumentów.
 2. Realizacja obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej:
  • Podstawy prawne regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej, monitorowanie aktualności rejestru.
  • Sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji.
  • Prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP.
  • Wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
  • Grzywna w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie wezwanego do kwalifikacji wojskowej przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej, m.in.: przekazywanie wojewodzie wniosków do Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, przekazywanie listy stawiennictwa powiatowym komisjom lekarskim, ustalanie przyczyn braku stawienia się osób do kwalifikacji i miejsca ich pobytu oraz przekazywanie tych informacji przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień, obowiązek zawiadamiania o stawieniu się po raz pierwszy do kwalifikacji.
  • Terminy realizacji zadań związanych z kwalifikacją wojskową.
  • Wzory pism i dokumentów.
 3. Obowiązek osobistego stawienia się na kwalifikację wojskową a zwrot kosztów przejazdów.
 4. Świadczenie pieniężne rekompensujące żołnierzom rezerwy wynagrodzenie lub dochód:
  • Forma ustalenia świadczenia i tryb odwoławczy.
  • Kwota dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu – brutto czy netto?
 5. Decyzje administracyjne. Uznanie żołnierza (w czynnej służbie wojskowej) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków swojej rodziny.
 6. Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania.
 7. Kwestie problemowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin, pracownicy USC, w szczególności osoby odpowiedzialne za kwalifikację wojskową.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, k.p.a.). Będąc pracownikiem samorządowym prowadziła zajęcia wewnętrzne dla pracowników jst oraz pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych z zakresu udzielania pomocy publicznej. Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 10 lutego 2021 r.