Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przedstawione praktyczne aspekty stosowania zasad postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych oraz omówione zostaną kazusy i przykłady, które sprawiają najwięcej problemów w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych;
• przedstawienie najważniejszych zmian w Kpa między innymi w zakresie doręczeń, które wejdą w życie 1 lipca 2021r.;
• rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień;
• poprawa jakości orzekania w sprawach meldunkowych;
• wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Cel i wybrane zasady postępowania administracyjnego.
2. Przesłanki materialnoprawne decyzji w sprawach meldunkowych.
3. Terminowość załatwiania spraw meldunkowych, ponaglenie, doręczanie pism.
4. Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek, badanie formalne wniosku, ustalenie kręgu stron postępowania, opłaty w sprawach meldunkowych.
5. Postępowanie wyjaśniające – czynności dowodowe w sprawach meldunkowych i ich dokumentowanie. Obowiązki organu gminy i uprawnienia stron na etapie wyjaśniania sprawy.
6. Zawieszenie postępowania w sprawie meldunkowej – tryby i przesłanki.
7. Rozstrzygnięcia w sprawach meldunkowych – decyzja a postanowienie. Jakie elementy musi zawierać decyzja? Jak dobrze ją uzasadnić? Decyzja orzekająca, co do meritum sprawy a decyzja umarzająca postępowanie.
8. Odwołanie w sprawie meldunkowej – czynności organu gminy związane z otrzymaniem odwołania, możliwe rozstrzygnięcia organu odwoławczego oraz ich skutki.
9. Skutki praktyczne ostateczności i prawomocności decyzji meldunkowej.
10. Najważniejsze zmiany wprowadzone do Kpa ustawą z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, które wejdą w życie 1 lipca 2021r.
11. Analiza wybranych przypadków z praktyki oraz orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach meldunkowych, przedstawienie najczęstszych uchybień w działaniach organów gmin.
12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy stanowisk ds. ewidencji ludności w urzędach miast i gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził ponad 160 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, współorganizował i prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin, współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line