• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projektowanie i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka

online
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest szczegółowe omówienie problemów i kontrowersji powstających przy projektowaniu stałej organizacji ruchu wynikających z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania stałej organizacji ruchu. W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste lub symulowane przypadki na podstawie konkretnych schematów projektów stałej organizacji ruchu. Jako przykłady przytoczone są wadliwe decyzje oraz wyroki sądów rozstrzygające spory z zakresu organizacji ruchu.

Ze względu na bardzo specjalistyczne zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia, niezbędne jest posiadanie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie zasad wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu.
 • Omówienie zasady wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem stałej organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów stałej organizacji ruchu).
 • Prezentacja zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.
 • Omówienie roli projektanta organizacji ruchu i zarządcy drogi publicznej w projektowaniu stałej organizacji ruchu.
 • Prezentacja dopuszczalnych zmian przy wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.
 • Omówienie niezgodności zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu.
 • Wskazanie egzekwowania prawidłowego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zatwierdzenie” projektu stałej organizacji ruchu a „procedura” zmiany organizacji ruchu na drodze.
 2. Podmioty opiniujące projekty organizacji ruchu w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu:
 1. podmioty ustawowe,
 2. podmioty pozaustawowe,
 3. podmioty spoza kręgu organów administracji publicznej,
 1. Rodzaje zatwierdzeń projektów stałej organizacji ruchu:
  1. w całości ze zmianami/bez zmian,
  2. w części ze zmianami/bez zmian,
  3. z wpisaniem uwag dotyczących wprowadzenia organizacji ruchu.
 1. Odpowiedzialność przy projektowaniu stałej organizacji ruchu:
  1. odpowiedzialność pracowników zarządcy drogi,
  2. odpowiedzialność pracowników organu zarządzającego ruchem,
  3. odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
  4. odpowiedzialność innych jednostek.
 1. „Kolizje” przy projektowaniu stałej organizacji ruchu – „zachodzące” zmiany stałej organizacji ruchu.
 2. „Duplikowanie” projektów stałej organizacji ruchu – rozwiązywanie problematyki.
 3. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutecznego wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

zwiń
rozwiń
Adresaci
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające lub sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
 • Zarządcy dróg.
 • Osoby wdrażające stałe zmiany w organizacji ruchu.
 • Projektanci organizacji ruchu.
 • Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego.
 • Wnioskodawcy zmian w stałej organizacji ruchu.
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.
 • Inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 21 września 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.