Przygotowanie do sporządzenia raportu o stanie dostępności. Koordynacja dostępności w jednostce

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ustawa o dostępności cyfrowej rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z art. 58 ustawy z 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pierwsze raporty, o których mowa w art. 11, powinny być sporządzone do 31 marca 2021 r. Do przygotowania raportów zobowiązane są wszystkie podmioty publiczne, czyli zarówno organy władzy publicznej zobligowane do wyznaczenia koordynatora, ale także jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. W związku z powyższym obowiązkiem, zapraszamy Państwa na szkolenie mające na celu omówienie problematyki przygotowania raportu o stanie dostępności, a także wpływu planów na rzecz poprawy dostępności na raportowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • uzyskanie pomocy przy sporządzaniu raportu o stanie dostępności,
 • omówienie problematyki dotyczącej przygotowania do sporządzenia raportu o stanie dostępności, jego zakresu i przedmiotu, kto powinien go opracować,
 • wskazanie gdzie szukać podpowiedzi, na jakie kwestie należy zwracać uwagę przy opracowywaniu raportu,
 • przedstawienie wpływu planów na rzecz poprawny dostępności na raportowanie,
 • przedstawienie kwestii dotyczącej dostępu alternatywnego w raporcie,
 • możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program


1. Plan działania na rzecz poprawy dostępności:

 • czy każdy musi go mieć?
 • jak i kiedy go napisać?
 • plan działania a audyt/analiza dostępności. 

2. Omówienie przykładowych planów na rzecz poprawy dostępności: 

 • termin planu, 
 • przedmiot planu,
 • plan, diagnoza a harmonogram.

3. Raport o stanie dostępności – podstawy prawne.
4. Jak przygotować raport o stanie dostępności i na kim spoczywa odpowiedzialność za jego przygotowanie?
5. Techniczne uwarunkowania złożenia raportu. Sposoby składania raportów. Raporty zbiorcze. 
6. Przedmiot raportu. Omówienie zakresu raportu.
7. Dostęp alternatywny a raport.
8. Z jakich pomocy korzystać? Gdzie znaleźć informacje na temat dostępności? Jak się dokształcać?
9. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, administratorzy BIP-ów i serwisów informacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, osoby, które będą odpowiadać za stworzenie raportu o dostępności w instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 19 lutego 2021 r.