• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak korzystać z Jednolitego Wykazu Akt? Wykaz akt w pytaniach i odpowiedziach

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim archiwistom, pracownikom sekretariatu i kancelarii, którego przedmiotem będzie instrukcja kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz EZD.

Ważne informacje o szkoleniu

Znajomość wykazu akt pozwala prawidłowo wdrożyć w jednostkach państwowych i samorządowych obligatoryjny system kancelaryjny bezdziennikowy, który należy stosować zarówno wykonując czynności kancelaryjne w formie tradycyjnej jak i elektronicznie. Zapraszamy na warsztaty,  stanowiące swoisty komentarz i uzupełnienie do normatywów kancelaryjno-archiwalnych, podczas których uczestnicy będą na przykładach uczyć się korzystania z instrukcji kancelaryjnej i czytania jednolitego wykazu akt (metoda: case study). Podczas szkolenia przeanalizujemy min. takie zagadnienia jak kwalifikacja i klasyfikacja akt, tworzenie znaków sprawy oraz wskażemy jak interpretować i  korzystać poprawnie z wykazu akt.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szczegółowe omówienie budowy wykazu akt oraz nabycie umiejętności posługiwania się nim.
  • Przedstawienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji.
  • Poznanie aktualnych wzorów wykazów akt proponowanych przez archiwa państwowe.
  • Udzielenie/otrzymanie konkretnych odpowiedzi na precyzyjnie postawione w programie pytania o wykaz akt.
zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest wykaz akt i kto musi go stosować?
2. Gdzie szukać dobrych wzorów wykazu akt 
3. Jakie konsekwencje dla podmiotu niosą błędne wykazy akt i kiedy wykaz akt jest poprawny?
4. Jak skonstruowany jest wykaz akt i z jakich części składowych się składa?
5. Czy wykaz akt odpowiadać może strukturze organizacyjnej podmiotu i czy trzeba go zmieniać po reorganizacjach w instytucji?
6. Czy wszystkie dokumenty wytwarzane w jednostce organizacyjnej muszą pojawić się w wykazie akt?
7. Kto i na jakich zasadach może zmieniać treść wykazu akt?
8. Jak ustalić kategorie archiwalne i jak je naliczać?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Spotkanie dedykowane jest wszystkim osobom prowadzącym i sporządzającym dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, które diagnozują problemy w stosowaniu wykazu akt, przede wszystkim pracownikom tych jednostek organizacyjnych, które od niedawna stosują wykaz akt lub nowelizowały go w ostatnich latach. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe


Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 18 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.