• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Efektywne prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami samorządowymi

Zapraszamy Państwa na dedykowane liderom i osobom na stanowiskach kierowniczych szkolenie, dotyczące prowadzenia rozmów z pracownikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie proponowanego spotkania uczestnicy zapoznają się z technikami stosowanymi w ocenie pracowników, a także poznają wpływ komunikacji na ocenę oraz zwiększą umiejętności interpersonalne. Ponad to ekspert przedstawi i omówi najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać wykorzystywane podczas rozmów oceniających skuteczne techniki, dzięki którym będą mogli udoskonalić swój warsztat wpływu na pracowników oraz wzmacniać swój autorytet. Webinarium zostało zaprojektowane dla osób pełniących funkcje kierownicze w administracji publicznej, chcących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie skuteczności przeprowadzania rozmów z pracownikami na poziomie osobistym i operacyjnym obejmujących obszary oceny ale również motywacji, zaangażowania, rozwoju, stylu zarządzania, komunikowania negatywnych informacji zwrotnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji niezbędnych do przeprowadzania ocen pracowników oraz profesjonalizacja umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy podczas Webinarium:

  • Zdobędą umiejętności tworzenia planu rozmowy oceniającej, które umożliwi lepsze przygotowanie się do rozmów oceniających;
  • Dowiedzą się jaki wpływ i znaczenie ma odpowiednia komunikacja na ocenę;
  • Zwiększą swoje umiejętności interpersonalne;
  • Otrzymają praktyczne wskazówki stosowane w ocenie pracowników;
  • Poznają bariery i błędy w procesie oceniania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Istota i cel oceny z punktu widzenia pracownika, przełożonego i organizacji. 
2. Rozgrzewka komunikacyjna - czy potrafimy oceniać?
3. Błędy oceniania występujące w całym jego procesie (błędy psychologiczne oraz techniczne mogące wystąpić w ocenie).
4. Przygotowanie do rozmów oceniających - tworzenie planu rozmowy oceniającej.
5. Jakie stosować kryteria oceniania pracowników samorządowych?
6. Kompetencje komunikacyjne w procesie prowadzenia ocen - standardy zachowań. 
7. Rozmowa oceniająca w praktyce - przepis na efektywne rozmowy: 
a. jak rozmawiać z pracownikami negatywnie nastawionymi do ocen,
b. jak rozmawiać z pracownikami o zawyżonej samoocenie,
c. skuteczne udzielanie informacji zwrotnych - metody i techniki, 
d. umiejętność wyrażania: krytyki, pochwał,
e. jak wspólnie ustalić cel rozwojowy. 
8. Podsumowanie szkolenia - informacje zwrotne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest zarówno do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, zarządzających co najmniej jednym pracownikiem, jak i przedstawicieli działów kadrowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM). 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 30 maja 2023 r.