• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne aspekty dostępności cyfrowej

online
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie stron www. i pomoże w rozwiązaniu najważniejszych problemów związanych z redagowaniem stron urzędowych zgodnie ze standardami WCAG 2.1.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu wdrożenia dostępności cyfrowej, wprowadzonej ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przeanalizujemy przepisy i praktyczne aspekty ich stosowania. Szczególną uwagę zwrócimy na:
• przygotowywanie dostępnych treści publikowanych w serwisach internetowych,
• tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów zgodnie z obowiązującym standardem WCAG (2.1) i uwzględnieniem zaleceń, wynikających z przepisów,
• zasady skutecznej, prostej i zrozumiałej komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej oraz dyskusji. Zajęcia poprowadzi praktyk - trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem, propagator dostępności cyfrowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie wdrożenia w swojej jednostce dostępności cyfrowej.
• Poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w zakresie wdrożenia i stosowania przepisów o dostępności cyfrowej.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Przedstawienie dobrych praktyk i uzyskanie wskazówek w zakresie wdrożenia dostępności cyfrowej.
• Uczestnik/uczestniczka naszych zajęć:
- Dowie się, co powinna zawierać dostępna cyfrowo strona internetowa, aplikacja mobilna.
- Pozna zalecenia WCAG i ich odzwierciedlenie w polskim prawie, w tym zasady wykorzystania poszczególnych elementów w publikowanych treściach w ramach standardu WCAG: nagłówki, tekst, struktura, kontrast, skalowanie, zmiana kolorów, zasady tworzenia linków, grafika, multimedia, tabele.
- Zdobędzie wiedzę z zakresu redagowania dostępnych treści/komunikatów internetowych zgodnie z obowiązującym standardem WCAG.
- Pozna oprogramowanie i urządzenia wspomagające w kontekście standardu WCAG, w tym: czytnik ekranu dla niewidomych i program powiększający dla użytkowników słabowidzących.
- Nabędzie umiejętności związane z przygotowaniem treść pisma w ten sposób, by była zrozumiała dla odbiorców.
- Zapozna się ze standardami przygotowywania tekstów w formacie ETR - tekst łatwy do czytania i zrozumienia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do idei dostępności:
• Czym jest dostępność?
• Dla kogo dostępność cyfrowa jest ważna?
• Etapy wdrażania dostępności.
• Skąd wiemy, że strona, aplikacja i dokumenty są dostępne?
2. Rodzaje niepełnosprawności, rozpoznawanie barier w świecie cyfrowym i nie tylko. Analiza przypadku.
3. Wprowadzenie do idei prostego języka przy tworzeniu treści i dokumentów.
4. Wprowadzenie do idei prostego języka.
5. Dostępność komunikacyjna - ETR - źródła pomocy językowej:

• Język polski w sieci.
• Prosty język w sieci.
• Sprawdź swój tekst.
• Gdzie szukać pomocy i narzędzi (jasnospis, klarnet)?
6. Dostępna strona internetowa:
• Wymagania WCAG 2.1 – samo audytowanie serwisu.
• Omówienie wymagań – wskazanie poprawności i błędów.
7. Technologie asystujące:
• Wprowadzenie.
• Lupa.
• Czytnik NVDA.
• Aplikacje mobilne.
• Badanie kontrastu CCA.
8. Jak tworzymy dostępne cyfrowo dokumenty w pakiecie biurowym: Word; Excel; PDF; Power Point. Wykład.
9. Jak stworzyć lub wybrać grafikę bez naruszenia praw autorskich - praca na wybranych grafikach i zdjęciach:

• Poprawna praca na pliku.
• Zagadnienie opisu alternatywnego. Jak poprawnie go wykonać?
10. Ćwiczenia praktyczne. Stworzenie każdej kategorii dokumentu:
• Przygotowanie tekstu.
• Przygotowanie grafiki.
• Sprawdzenie ustawień edytora.
• Wytworzenie dokumentu.
• Publikacja.
11. Podsumowanie dnia. Pytania i Odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy ds. dostępności, informatycy, osoby odpowiedzialne za tworzenie treści dostępnych cyfrowo oraz zamieszczanie ich na stronach www i BIP, członkowie zespołów redakcyjnych BIP, administratorzy stron podmiotowych, administratorzy stron internetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył studia na kierunku Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez TUV NORD. Audytor wewnętrzny Systemu Jakości PN-EN ISO/IEC 90001 wydany przez PCC Cert. Audytor i szkoleniowiec WCAG 2.1 dla sektora publicznego oraz biznesu. Trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem, propagator dostępności cyfrowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 31 maja 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.