Rozliczanie pracowniczych planów kapitałowych. Pierwsze doświadczenia i trudności.

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie, realizowane w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2021 to rok w którym pracodawca samorządowy pierwszy raz rozlicza składki pracowników w ramach pracowniczych programów kapitałowych. Szkolenie pomoże całościowo spojrzeć na problematykę naliczania i rozliczania składek od pracownika i pracodawcy. Formuła stacjonarna spotkania będzie okazją do przedyskutowania najtrudniejszych kwestii w zakresie prawidłowego rozliczania składek. Prowadząca kompleksowo omówi kwestie podlegania PPK, zgłoszenia do PPK, naliczania podatku dochodowego od składek oraz system rozliczania PPK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) w zakresie prowadzenia rozliczeń PPK i pierwszymi doświadczeniami wdrażania PPK w jednostkach administracji publicznej.
  • Przedstawienie praktycznych aspektów rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników – przykłady po pierwszych miesiąca działalności PPK.
  • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie trudności i ich rozwiązanie w stosowaniu przepisów.
  • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).
zwiń
rozwiń
Program

1. Podleganie PPK – weryfikowanie osób uprawnionych do zgłoszenia w PPK:

  • Pojęcie osób zatrudnionych;
  • Podleganie pod składki ZUS a podleganie pod PPK;
  • Zleceniobiorca, osoby na kontraktach menadżerskich a PPK;
  • Osoby na macierzyńskim, wychowawczym, na urlopie bezrobotnym;
  • Weryfikacja osób uprawnionych w pierwszym okresie obowiązywania PPK.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni Księgowi i księgowi; pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego; pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników; Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 2 lipca 2021 r.