Roczna sprawozdawczość budżetowa JST

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu którego celem jest omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości rocznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w tej dziedzinie wynikające m.in. z protokołów NIK i RIO. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-ST, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ, Rb-UN.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
2. Ogólne zasady sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
3. Specyficzne zasady dla poszczególnych rodzajów sprawozdań – analiza poszczególnych sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-ST, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ, Rb-UN.
4. Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.
5. Korekty sprawozdań.
6. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 13 stycznia 2021 r.