• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obligacje komunalne jako jeden ze sposobów finansowania inwestycji. Jak właściwie przeprowadzić emisję obligacji w praktyce?

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ważnym źródłem finansowania rozwoju większości samorządów czy spółek komunalnych są środki komercyjne, pochodzące z kredytów bankowych, czy innych instytucji finansowych. Czasami też takim środkiem mogą być obligacje komunalne. Zastanawiając się nad możliwością finansowania inwestycji z komercyjnych źródeł, każdy samorząd powinien rozważyć wszelkie aspekty prawne, finansowe i organizacyjne związane z wyborem pomiędzy kredytem bankowym a wypuszczeniem swoich obligacji.

 • Proponowane szkolenie pomoże w pozyskaniu niezbędnych informacji na temat obligacji komunalnych, dzięki zdobyciu skondensowanej wiedzy, obejmującej prawne, finansowe czy praktyczne aspekty ich emisji.
 • Spotkanie będzie miało zdecydowanie praktyczną formę, a poszczególne, omawiane elementy przygotują uczestników do wyboru odpowiedniego sposobu finansowania, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji, pomogą zrozumieć mechanizmy związane z ich wprowadzeniem, wesprzeć w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego procesu w sposób optymalny i właściwy.
 • Ekspert, prowadzący zajęcia podzieli się swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem z zakresu wprowadzania obligacji komunalnych, zwracając uwagę na kwestie problemowe, związane zarówno z przygotowaniem, jak i realizacją tego zadania.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zwrotnych instrumentów finansowych, jakimi są obligacje komunalne.
 • Przeanalizowanie zagadnień prawnych, finansowych z zakresu obligacji komunalnych w kontekście problemów i wątpliwości do rozwiązania.
 • Nabycie umiejętności analizowania instrumentu finansowego jakim są obligacje komunalne pod kątem optymalizacji wyboru możliwości finansowania inwestycji z zewnętrznych, komercyjnych źródeł.
 • Uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, jak właściwie przygotować się do emisji obligacji, na co zwrócić uwagę, jak prawidłowo przeprowadzić analizę finansową, jak przygotować dokumenty, w tym zapytania ofertowe i umowy.
 • Omówienie uchwały o emisji obligacji – jak ją przygotować, co powinna zawierać?
 • Porównanie kredytu bankowego z obligacjami komunalnymi: wskazanie czynników, które wpływają na ich koszt a także na niefinansowe ich warunki.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu analizy możliwości finansowych i organizacyjnych jst pod kątem zdobycia właściwego sposobu finansowania inwestycji, pochodzących z komercyjnych źródeł.
 • Możliwość konsultacji podczas zajęć kwestii problemowych z doświadczonym ekspertem, praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie: fakty i mity o obligacjach komunalnych.
2. Zagadnienia prawne:

 • pojęcie i cechy obligacji,
 • podstawy prawne emisji obligacji, rodzaje emisji obligacji, tryb i warunki emisji obligacji,
 • agent emisji,
 • agent płatniczy,
 • obowiązki emitenta.

3. Zagadnienia finansowe:

 • czynniki wpływające na koszt emisji obligacji,
 • ryzyka związane z emisją obligacji.

4. Porównanie kredytu i emisji obligacji:

 • koszty pozyskania pieniądza,
 • czynniki wpływające na koszt kredytu i obligacji komunalnych,
 • niefinansowe warunki kredytu bankowego i emisji obligacji.

5. Zagadnienia praktyczne - jak właściwie przygotować proces emisji obligacji:
• ETAP przygotowawczy:

 • analiza sytuacji finansowej jst,
 • określenie zdolności budżetu do obsługi zobowiązań – art. 243 ustawy o finansach publicznych; płynność budżetowa, 
 • wyznaczenie optymalnego okresu spłaty zobowiązania,
 • uchwała o emisji obligacji.

• ETAP realizacyjny:

 • przygotowanie zapytań ofertowych – istotne cechy,
 • analiza umów, 
 • negocjacje z oferentami.

6. Podsumowanie, dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, skarbnicy, radni, pracownicy wydziałów finansów i budżetu, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, inne osoby zainteresowane tematyką obligacji komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca samorządowy. Dyrektor Generalny firmy konsultingowej, zajmującej się doradztwem m.in. w zarządzaniu finansami jst. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami samorządowymi, przygotowywaniu Wieloletnich Planów Finansowych, biznesplanów i opracowań analitycznych dla jst i spółek komunalnych oraz finansowaniu inwestycji komunalnych. Współautor kilkuset opracowań z zakresu analiz budżetu jst, emisji obligacji oraz optymalizacji i restrukturyzacji zobowiązań. Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów komunalnych. Współtwórca wydawnictwa pt. „Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne.”

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 6 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.