• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

ABC funduszu sołeckiego dla początkujących

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest fundusz sołecki i jego wykorzystywanie w związku z ustawą o funduszu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych z podstawowymi zasadami działania funduszu sołeckiego dla osób wdrażających się w proces prowadzenia zadań dotyczących tego funduszu. Podczas spotkania uczestnicy podniosą i uporządkują swoją wiedzę, dzięki czemu będą mogli uniknąć błędów, nieprawidłowości i uchybień w swojej pracy. Webinarium prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych prezentującego praktycznie przedmiotowe zagadnienia i wskazującego sprawdzone rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zagadnień z zakresu zasad działania funduszu sołeckiego.  
  • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia w celu poprawnego identyfikowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem funduszu.
  • Dodatkowo uczestnicy będą mogli podczas szkolenia na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Zakres przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – zakres zadaniowy.
2.  Przedsięwzięcia:
a) będące usługę publiczną,
b) nie będące usługą publiczną,
c) o charakterze mieszanym.
3.   Obowiązek rozdzielania kosztów przedsięwzięcia na koszty bezpośrednie oraz pośrednie – podział kosztów.
4. Koszty sołectwa, koszty jednostki organizacyjnej gminy – zakres przyporządkowania oraz rozliczenie przy realizacji przedsięwzięcia.
5.  Koszty pracowników jednostki organizacyjnej w związku z realizacją danego przedsięwzięcia.
6.  Przedsięwzięcia wspólne:
a) będące usługę publiczną,
b) nie  będące usługą publiczną,
c) o charakterze mieszanym.
7.   Zasady przypisywania przedsięwzięć do klasyfikacji budżetowej.
8.  Dochody budżetowe związane z sołeckim przedsięwzięciem.
9.  Pułapki klasyfikacji budżetowej przy rozliczaniu przedsięwzięć sołeckich.
10.  Nieprawidłowości w prowadzeniu rozliczeń przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
11.  Dokumentacja związana z funduszem sołeckim – nieprawidłowości w przykładach.
12.  Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za nadzór nad przedsięwzięciami finansowanymi w ramach funduszu sołeckiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 marca 2023 r.